I Walimski Bieg „Tropem Wilczym”

 

Program I Walimskiego Biegu „Tropem Wilczym” pamięci Żołnierzy Wyklętych

w dniu 1 marca 2020r organizowanego przez MOS w Walimu

godz. 11:30 – zebranie wszystkich uczestników Biegu na terenie MOS w Walimiu ul. Nowa Kolonia 9

–powitanie uczestników i zaproszonych gości, prezentacja trasy i zasad zachowania uczestników w czasie Biegu, krótkie przemówienia zaproszonych gości.

Continue Reading I Walimski Bieg „Tropem Wilczym”