Bezpieczna Szkoła: Ratownictwo w warunkach szkoły

Listen to this article

   

11 stycznia 2018 roku wychowankowie MOS w Walimiu wzięli udział w pierwszym etapie konkursu udzielania I pomocy, który został przeprowadzony w ramach realizacji programu „Bezpieczna Szkoła- ratownictwo w warunkach szkoły”. Wszyscy dzielnie „zmagali się” ze sprawdzianem wiadomości teoretycznych.
Spośród biorących udział w I części konkursu wyłoniono osoby, które w dniu 5 lutego przystąpiły do części praktycznej konkursu. Były to następujące osoby: Amelia Cichosz, Kamil Król, Daria Łowisz, Patrycja Nowakowska, Paulina Mikołajczak.


W wyniku oceny przeprowadzonych „akcji ratowniczych” nasi finaliści zajęli następujące miejsca:
I miejsce – Amelia Cichosz
II miejsce – Paulina Mikołajczak
III miejsce – Patrycja Nowakowska i Daria Łowisz
IV miejsce – Kamil Król.
Gratulujemy finalistom.
Agnieszka Kostusiak-Czech