Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przedstawiam obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że : Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu ul. Nowa Kolonia 9 e-mail: osw.wp.pl

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail osw.walim@wp.pl

Dane będą przetwarzane w celu realizowania obowiązku szkolnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywania uczniów na terenie naszej placówki na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2017 r. poz. 59). Dane mogą być udostępniane na podstawie

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Umowy w sprawie pobytu wychowanka/wychowanki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu oraz zawarte w nich dane będą przechowywane przez okres 50 lat.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie.

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Przetwarzane dane osobowe są niezbędne do realizacji UMOWY W SPRAWIE POBYTU WYCHOWANKA/WYCHOWANKI W MŁODZIEŻOWYM OŚRODOKU SOCJOTERAPII w WALIMIU.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu