Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przedstawiam obowiązek informacyjny.

             Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu ul. Nowa Kolonia 9   e-mail: osw.wp.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail  zpr@interia.pl
  3. Dane będą przetwarzane w celu realizowania obowiązku szkolnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywania uczniów na terenie naszej placówki na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2017 r. poz. 59).
  4. Dane mogą być udostępniane na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Umowy w sprawie pobytu wychowanka/wychowanki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu
  5. Dane będą przechowywane przez okres 50 lat.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
  9. Przetwarzane dane osobowe są niezbędne do realizacji UMOWY W SPRAWIE POBYTU WYCHOWANKA/WYCHOWANKI W MŁODZIEŻOWYM OŚRODOKU SOCJOTERAPII w WALIMIU.

 

 Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu