W czasie epidemii jedna z wychowanek z pomocą wychowawczyni odkryła u siebie pasje i talent plastyczny. Oto prace Karoliny.

Rekrutacja

Zaproszenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu serdecznie zaprasza do nauki w roku szkolnym 2020/2021 uczniów klasy VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej oraz I i II Branżowej Szkoły I Stopnia      w zawodzie kucharz.
 

Naleśniki

Najlepszy temat zajęć opiekuńczo-wychowawczych to desery. Wykorzystując pracownie gastronomiczną nasi przyszli kucharze przygotowywali dla wszystkich słodkie naleśniki z owocami.