Konkursy zawodoznawcze

Konkursy zawodoznawcze rozstrzygnięte.

Nasi wychowankowie wzięli udział w dwóch konkursach zawodoznawczych. Pierwszy z nich dotyczył przygotowania prezentacji multimedialnej na temat „Wymarzony zawód”. Drugi konkurs na temat „Zawód przyszłości” miał przedstawić, za pomocą dowolnej techniki plastycznej, jak młodzież wyobraża sobie przyszły rynek pracy. Komisje konkursowe miały bardzo trudne zadanie podczas oceny prac naszych wychowanków. Ich decyzją laureatami zostali:

Continue Reading Konkursy zawodoznawcze

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Konkursy zawodoznawcze została wyłączona

List Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej
oraz klas II gimnazjum,
wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub
3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby
sal lekcyjnych.

Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum
    z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje
po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie
i gotowość współpracy z samorządami.

Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania List Minister Edukacji Narodowej została wyłączona

DAJEMY SZANSĘ – WŁĄCZAMY MYŚLENIE – INTEGRUJEMY SPOŁECZNIE

    

16 kwietnia br. w naszej placówce rozpoczęły się pierwsze treningi z realizowanego projektu DAJEMY SZANSĘ – WŁĄCZAMY MYŚLENIE – INTEGRUJEMY SPOŁECZNIE realizowanego dzięki Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu a dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Młodzież niezwykle chętnie brała w nich udział, dopytywała trenerów o termin następnych zajęć.Na zdjęciach uczestnicy projektu podczas treningów poradnictwa psychologicznego, hortitoterapii, arteterapii, treningu alternatywnego spędzania wolnego czasu oraz zajęć wolontariatu.

Continue Reading DAJEMY SZANSĘ – WŁĄCZAMY MYŚLENIE – INTEGRUJEMY SPOŁECZNIE

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania DAJEMY SZANSĘ – WŁĄCZAMY MYŚLENIE – INTEGRUJEMY SPOŁECZNIE została wyłączona

Narkomania w Szkole- program Bezpieczna Szkoła

W dniu 11.04.2018r w ramach programu „Bezpiecznej szkoły” odbyły sie zajecia pt. „Narkomania w szkole”- prawo wobec zjawiska narkomanii; odpowiedzialność karna uczniów. Na zajecia został zaproszyny funkcjonariusz policji z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, sierż. sztab. Aleksander Sobieraj, który w jasny i ciekawy sposób przedstawił wychowankom problematykę zajęć pod kątem prawnym. Wielu uczniów w trakcie zajęć zdawało pytania, na które uzyskali rzetelną odpowiedź popartą wieloma przykładami. Na zakończenie przedstawiano 2 krótkie filmy dot. amfetaminy i jej skutków zażywania oraz 10 najniebezpieczniejszych środków odurzających.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Narkomania w Szkole- program Bezpieczna Szkoła została wyłączona

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

8 kwietnia wspólnie z młodzieżą obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. W naszej szkole nazwaliśmy go – „PRZERWĄ NA ZDROWIE”.

Proponujemy wam dzisiaj:

Zróbmy przerwę od tego co niezdrowe… DZIŚ… nie pijemy COLI, dziś nie jemy CHIPSÓW, ani ZUPEK CHIŃSKICH.

Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństwa na całym świecie.

Continue Reading ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA została wyłączona

ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Dnia 28.03.2018 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii odbyło się jak co roku uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Uroczystość rozpoczęła się piosenką „Przez ile dróg” wykonywaną przez nasze kółko muzyczne. Następnie Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych gości, wychowawców, nauczycieli i wychowanków, oraz poprosiła księdza proboszcza Janusza Krzeszowca o modlitwę. Po wspólnej modlitwie i poświęceniu pokarmów kółko teatralne przedstawiło motaż słowno – muzyczny pt. ”Zanim przyjdzie Wielkanoc”. W trakcie przedstawienia zaproszeni goście oddawali głosy na najlepszego aktora pierwszo – i drugo – planowanego.
 

Continue Reading ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania ŚNIADANIE WIELKANOCNE została wyłączona

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W TENISIE STOŁOWYM

 

27.03 2018 w Wałbrzyskim Aqua Zdrój odbyły się MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W TENISIE STOŁOWYM. Trzech naszych wychowanków: Łukasz Tęcza, Patryk Nikołajuk i Artur Ziegler godnie reprezentowało Nasza placówkę. Zawody były rozgrywane w systemie drużynowym i indywidualnym. Wielu zawodników prezentowało wysoki poziom co wpłynęło na podniesienie ogólnego poziomu zawodów. A nasz najlepszy zawodnik Łukasz Tęcza zdobył 3 miejsce.

Continue Reading MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W TENISIE STOŁOWYM

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W TENISIE STOŁOWYM została wyłączona

Pierwszy Dzień Wiosny

   

W Dniu 21 Marca 2018 tradycyjnie, jak co roku w naszej placówce obchodziliśmy Pierwszy Dzien Wiosny, czyli pożegnanie zimy. Podczas tej imprezy odbyły sie potyczki sportowo – umysłowe oraz konkurs na najładniejszą Marzannę. Najlepszą grupą w tych zmaganiach okazała się GR IV. Na koniec tradycyjnie spaliliśmy Marzanny. Wszystkim wychowankom dziękujemy za zaangażowanie. Samorząd uczniowski.

Continue Reading Pierwszy Dzień Wiosny

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Pierwszy Dzień Wiosny została wyłączona

Konkurs kulinarny- „Ciekawe danie na Wielkanocnym stole”

Dnia 24 03 2018 roku w Strudze odbył się konkurs kulinarny „Ciekawe danie na Wielkanocnym stole”. Naszą placówkę reprezentowali:

Sebastaian Krawyciński – I miejsce, Przemysław Gardygała – II miejsce oraz Kamil Król. Zwycięzcą gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Continue Reading Konkurs kulinarny- „Ciekawe danie na Wielkanocnym stole”

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Konkurs kulinarny- „Ciekawe danie na Wielkanocnym stole” została wyłączona

Mistrz Jaja – konkurs

Dnia 17 marca 2018 roku w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu odbył się konkurs kulinarny na „Mistrza Jaja” Wielkanocne Tradycje Kulinarne, którego organizatorami byli Gmina Walim, Kraina Sowiogórskich Tajemnic, Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, PSP Walim.
Do konkursu zgłosiło się 9 osób, w tym jednym z uczestników był wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii- Kamil Król. W konkursie zajął 3 miejsce, był najmłodszym uczestnikiem. Zaprezentował dwie potrawy: Wielkanocny przekładaniec i Klops wielkanocny.
Jesteśmy dumni z Kamila i życzymy mu dalszych sukcesów.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Mistrz Jaja – konkurs została wyłączona