O nas

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu jest publiczną placówką socjoterapeutyczną, administrowaną przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Dodaj komentarz