Listen to this article
UWAGA:
W dniach od 10.08 do 14.08 telefony w Ośrodku odbiera pedagog/psycholog pod numerem:
074 845 75 14 wewnętrzny 28