POWROTY Z FERII ZIMOWYCH – WAŻNE INFORMACJE

Listen to this article
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu informuje, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS do Ośrodka w dniu 18.01.2021r. wracają tylko wychowankowie/uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Każdy wychowanek/uczeń, który przyjedzie do Ośrodka z wcześniej wymienionymi objawami zostanie odesłany do domu. Również osoby przywożące ich do Ośrodka nie mogą mieć objawów chorobowych.
W związku z powyższym wychowankowie/uczniowie będą w tym i następnych dniach przyjmowani do Ośrodka w godzinach od 7.30 do 14.00.
Jolanta Omyła
Dyrektor MOS im. UNICEF w Walimiu