Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej

16 lutego w naszej placówce świętowaliśmy Walentynki. W tym dniu odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej. W przedsięwzięciu tym udział wzięło aż 17 uczestników. Jedni opanowali utwory miłosne na pamięć, inni posiłkowali się małymi ściągami.
Ocena podczas recytacji uwzględniała następujące umiejętności: intonację, wyrazistość, tempo, interpretację i znajomość tekstu oraz swobodę sceniczną.

Continue Reading Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej

POWROTY Z FERII ZIMOWYCH – WAŻNE INFORMACJE

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu informuje, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS do Ośrodka w dniu 18.01.2021r. wracają tylko wychowankowie/uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Każdy wychowanek/uczeń, który przyjedzie do Ośrodka z wcześniej wymienionymi objawami zostanie odesłany do domu. Również osoby przywożące ich do Ośrodka nie mogą mieć objawów chorobowych.
W związku z powyższym wychowankowie/uczniowie będą w tym i następnych dniach przyjmowani do Ośrodka w godzinach od 7.30 do 14.00.
Jolanta Omyła
Dyrektor MOS im. UNICEF w Walimiu

Podziękowania dla SPiKS


Wychowankowie MOS im. UNICEF dziękują Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich za paczki świąteczne. Bardzo dziękujemy i życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych, pełnych wiary i miłości, wypełnionych nadzieją oraz pogodą i radością w sercu. Samych cudownych dni w Nowym Roku.

Konkurs Barwy Jesieni
W miesiącu listopadzie zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny pt.” Barwy Jesieni”, w którym wzięli udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody jesienią, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych, umożliwienie uczniom zaprezentowania własnej twórczości.

Continue Reading

Andrzejki

30 listopada podczas wieczoru andrzejkowego wszyscy wychowankowie jak przystało na ten wieczór wróżyli sobie przyszłość. Dzięki wróżbom przygotowanym przez grupę IV dowiedzieliśmy się np. jak będzie miała na imię nasza druga połowa i kto pierwszy wstąpi w związek małżeński. Po wróżbach nadszedł czas na andrzejkową dyskotekę, podczas której wszyscy tańczyli i wspaniale się bawili.

Continue Reading Andrzejki

XIII TURNIEJ RYCERSKI – Rycerz on-line

W tym roku XIII TURNIEJ RYCERSKI – Rycerz on-line, ze względu na sytuację związana z pandemią odbył się poprzez głosowanie na stronie: https://www.facebook.com/ZPRWalim Wzbudził on duże zainteresowanie, liczba wyświetleń dotycząca XIII Turnieju Rycerskiego wyniosła 1605, natomiast reakcji, komentarzy i udostępniania postów dotyczących XII Turnieju Rycerskiego wyniosło: 253

Continue Reading XIII TURNIEJ RYCERSKI – Rycerz on-line

Wychowankowie  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu przystąpili do projektu Sztafeta Pokoleń i wzięli udział w konkursie plastycznym „CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM”.
Głównym celem konkursu było popularyzowanie i upowszechnianie polskiej tradycji historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych za pomocą przekazu artystycznego dzieci i młodzieży. Obecne pokolenie młodzieży możne być już ostatnim, które może czerpać wzorce od Bohaterów  – uczestników tych zdarzeń.