Cyfrowo Bezpieczni

Listen to this article

Program Cyfrowo Bezpieczni 
Podstawowym założeniem programu cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach było przekazanie wiedzy i uświadomienie uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.


W ramach programu przeprowadzono następujące tematy i zagadnienia:
1 Prawa autorskie
2 Świadome kształtowanie wizerunku w Internecie
3 Seksting i granice prywatności
4 Bezpieczeństwo finansów
5 Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi
6 Wiarygodność w sieci 
7 Przeciwdziałanie cyberprzemocy
8 Ergonomia korzystania z urządzeń cyfrowych
9 Hasła, loginy i bezpieczne logowanie
10 Ochrona przed wirusami
11 Reklama w sieci
12 Bezpieczeństwo własnego wizerunku

Zajęcia były przeprowadzone w ramach zajęć wychowawczych w internacie bądź podczas godzin wychowawczych w szkole.