I WALIMSKI DZIEŃ PROFILAKTYKI

Listen to this article

             9 czerwca 2016 roku odbył się I Walimski Dzień Profilaktyki zainicjowany przez opiekunów PaTPORTÓW – panią Katarzynę Behot, panią Ewę Krawczyk i panią Annę Soćko. Organizatorami tej radosnej i pełnej pozytywnej energii imprezy były – Zespół Szkół im. Polskich Noblistów oraz Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. Uczestniczyło w niej około 300 osób – zaproszeni goście reprezentujący policję, władze wojewódzkie, powiatowe i gminne, młodzież z sąsiednich szkół oraz oczywiście gospodarze.

Ten szczególny dzień rozpoczął się o godz. 10.00 przed Centrum Sportu i Turystyki zaśpiewaniem hymnu PaT –u „ Nie wracajmy jeszcze na ziemię”. Później w imieniu organizatorów zaproszonych gości powitała pani Jolanta Omyła – dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu i pani Małgorzata Jarczok – dyrektor Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu. Powitani zostali:

Pan Podkomisarz Paweł Zalewski – z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Pan Krzysztof Kwiatkowski – Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego

Pan Adam Hausman – Wójt Gminy Walim

Pan Inspektor Andrzej Basztura – Komendant Miejskiej Policji w Wałbrzychu

Pani Beata Październiak– Wizytator Oddziału Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Wałbrzychu

Pani Aneta Błaszkiewicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatu Wałbrzyskiego

Pani Aleksandra Ignaszak – Sekretarz Gminy Walim

Pani Nadkomisarz Magdalena Korościk – z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

Radni Gminy Walim

Pani Regina Marciniak – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu

Pan Podinspektor Sebastian Sabadach- Komendant Komisariatu Policji w Głuszycy

Pan Robert Baran- ekspert Profilaktyki PAT z Wrocławia. Właściciel Szkoły Tańca Flesch- Dance

Pani Elżbieta Maluha – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach

Pani Urszula Witek – Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół

Pan Aspirant Sztabowy Dariusz Skup – z Komisariatu Policji w Głuszycy

Pan Paweł Brzozowski– Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

Pan Artur Jarczok – Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu

Pani Anna Siwa-Szenejko – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

Pani Renata Machelska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu

Przedstawiciele Rad Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Walimiu

Młodzież i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach

Młodzież i nauczyciele Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju

Młodzież i nauczyciele Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju

Młodzież i nauczyciele Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu

Młodzież i nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Zjednoczonej Europy i Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowej Rudzie

Młodzież i nauczyciele Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

Młodzież i nauczycieli Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu

         Pani Nadkomisarz Magdalena Korościk z Komendy Miejskiej w Wałbrzychu krótko przypomniała jeszcze idę ogólnopolskiego programu Profilaktyka a Ty stworzonego przez pana Grzegorza Jacha – inspektora Policji. Jego celem jest propagowanie życia bez uzależnień i wolnego od przemocy.

         Później radosny pochód, niosąc flagi z logo PaT –u i hasła zachęcające do świadomego i zdrowego życia, przeszedł ulicami Walimia pod Centrum Kultury i Turystyki, gdzie zatańczono Belgijkę.

         Druga część Dnia Profilaktyki odbyła się w sali kinowej, gdzie młodzież zaprezentowała dwa programy artystyczne o tematyce terapeutyczno – profilaktycznej. Grupa PatPORTU z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych, przygotowana przez panią Katarzynę Behot, zaprezentowała spektakl „Malowane ptaki” a młodzież z Publicznego Gimnazjum, przygotowana przez panią Romualdę Gregorczyk i panią Annę Soćko, spektakl „ Droga donikąd”. Obydwa przedstawienia podejmowały problem nietolerancji oraz destrukcyjnego wpływu używek na życie młodego człowieka. Ponadto pani Kasia Behot – pedagog w ZPR i opiekun PaTPORTU – przedstawiła krótką prezentację ukazującą działalność naszych grup.

        Zabrali również głos: pan Adam Hausman – wójt Gminy Walim, pan Podkomisarz Paweł Zalewski – z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pan Krzysztof Kwiatkowski – Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego i pan Inspektor Andrzeja Basztura – Komendant Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Wszyscy przemawiający gratulowali tak prężnej działalności walimskich szkół w ramach propagowania postaw zdrowego i bezpiecznego życia oraz obiecali wspieranie działalności naszych PaTPORTÓW.

       Trzecia część imprezy toczyła się w Parku Jordanowskim, gdzie młodzież wraz         z opiekunami miała okazję radosnego i aktywnego spędzenia wspólnie czasu, tańcząc Belgijkę, Wygłupiaczka, Czekoladę czy Zumbę. Grupa cheerlederek, przygotowana przez panią Beatę Szarek, brawurowo prezentowała taneczne układy. Śpiewały dziewczęta z ZPR i chłopcy z MOW- muzyka rap i beat box, wystąpiła też grupa taneczna Olszyniec Team- prezentująca taniec „jumpstyle”, a pan Marcin Kusterka zachęcał do trudnej sztuki chodzenia po linie- „slackline”. Było radośnie, muzycznie i tanecznie. Na wszystkich uczestników czekał również ciepły posiłek – kiełbasa z grilla, herbata oraz pyszne ciasto.

       Cała impreza była bardzo udana z pewnością dzięki temu, że w jej przygotowanie zaangażowało się bardzo wiele osób. W imieniu organizatorów dziękujemy panu Robertowi Baranowi, panu Pawłowi Brzozowskiemu, panu Arturowi Jarczokowi, pani Natalii Lemieszek, grupie tanecznej Olszyniec Team, grupie muzycznej z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu, panu Marcinowi Kusterce, pani Beacie Szarek, panu Grzegorzowi Szwaja, pani Malwinie Myślińskiej, panu Krzysztofowi Gołębiowskiemu, panu Wacławowi Paterkowi, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Turystyki, Centrum Sportu i Rekreacji, funkcjonariuszom Policji z Wydziału Ruchu Drogowego oraz pracownikom i młodzieży z Zespołu Szkół i Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.

tekst: p. Anna Soćko