Konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną

Konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną.

Konkurs został ogłoszony dwa tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi. Jego celem było umożliwienie wychowankom zaprezentowanie swoich zdolności plastycznych, rozwinięcie twórczego myślenia i kreatywności oraz stworzenie okazji do odniesienia sukcesu. W konkursie mógł wziąć udział każdy. Należało wykonać np.: pisankę, stroik lub ozdobę, która mogła być powieszona na ścianie. Pracą konkursową nie mógł być rysunek. 
Przy ocenie została wzięta pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, samodzielność wykonania, estetyka pracy. 


Komisja w składzie: p. Ula (organizator konkursu), p. Kasia i p. Mariola przyznała następujące miejsca:
I – Amelia i Roksana (wspólna praca) – stroik na stół
II – Marika i Krystian – stroik na stół
III – Wiktoria – stroik na stół.
Zwycięzcy wykazali się szczególną kreatywnością, elementy do swoich prac wykonali samodzielnie (baranki i jajka z masy solnej, jajko na balonie), a także zebrali w lesie (kora, mech, trawa).