Kartka dla Powstańców

 

Warto pamiętać o historii!! Wychowankowie grupy II przystąpili do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BOHATERON”, która miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. W tym celu młodzież wykonała kartki dla POWSTAŃCÓW z podziękowaniami za ich walkę o wolność z narażeniem życia.

Continue Reading Kartka dla Powstańców

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Tradycyjnie w październiku obchodzimy Dzień Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku wychowankowie przygotowali przedstawienie pt. „Kogel-mogel po uczniowsku”. W humorystyczny sposób przedstawili uczniów, których można spotkać w każdej szkole. W plejadzie gwiazd szkolnych korytarzy swoje miejsce znaleźli m.in.: Kłamczuch, Leń, Skarżypyta, Mądrala oraz Pytalski.

Continue Reading Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Akcja: SPRZĄTANIE ŚWIATA

„Nie śmiecimy, sprzatamy, zmieniamy. Posprzątajmy sobie w głowach, by nie śmiecić więcej” z takim haslem w tym roku sprzątaliśmy świat. Dwie grupy wychowanków przy współpracy z podleśniczym która wyposażył nas w odpowiedni sprzęt, sprzątaliśmy naszą okolice.

Konkurs wiedzy o Walimiu

Dnia 06.10.2019 r w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF odbył się konkurs wiedzy o Walimiu i jego okolicach. Został on zorganizowany przez wychowawców grupy II i III Panią Anetę i Panią Olę. Wychowankowie wcześniej zostali zapoznani z historią, ciekawymi miejscami Walimia i jego okolic. Odbywało się to podczas wycieczek, spacerów, wyszukiwania informacji w Internecie, literaturze dotyczącej tematu, przewodnikach turystycznych oraz prezentacji multimedialnej. Wychowankowie wykonali też gazetkę tematyczną. Konkurs miał na celu promowanie wiedzy o miejscu, w którym znajduje się placówka oraz zachęcał uczniów do poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Walimia i jego okolic. Podczas konkursu panowała przyjazna atmosfera, wszyscy wychowankowie byli bardzo zaangażowani. Błyskawicznie rozwiązywali przedstawione im testy dotyczące Walimia i jego okolic. Wykazali się wysoką znajomością tematu. Zwycięscy zostali nagrodzeni słodkim poczęstunkiem oraz otrzymali dyplomy.

Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF raz w tygodniu odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne.
Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych wychowanków, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Jest to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych. W wyniku czego możliwe stało się odkrywanie przyjemności tworzenia jak również cieszenie się uzyskanym efektem pracy.
Zajęcia plastyczne integrują grupę, spełniają formę terapeutyczną. Podczas wykonywania prac wychowankowie się wyciszają.
Uczestnicy zajęć będą eksperymentować tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace, będą kształcić zmysły kompozycyjne, rozwijać wrażliwość estetyczną , która wyzwala u nich radość tworzenia. Czynniki te pozwolą wychowankom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiać poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.
Podczas zajęć wychowankowie wykonali dmuchawce malowane min. patyczkami higienicznymi.