XII Turniej Rycerski

W Zamku Grodno odbył się XII Turniej Rycerski dla Domów Dziecka oraz Ośrodków Socjoterapii i Ośrodków Wychowawczych, których gospodarzem był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu oraz Powiat Wałbrzyski.

Na dziedzińcu zebrał się Kwiat Rycerstwa, Damy oraz liczni Giermkowie. Pojawili się również Eko-Rycerze. Przyjechali z najdalszych grodów m.in. MOS Walim, MOW Sobótka, MOW Wałbrzych, Domów Dziecka „Catharina” z Nowego Siodła, Domu Dziecka z Jedliny-Zdrój oraz Szkoły Podstawowej z Jugowic. Wszystkich zgromadzonych powitała Królowa oraz Król zamku Grodno. Iwona Frankowska, Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego otworzyła turniej i i wraz z Królem przyglądali się licznym turniejowym konkurencjom. Wśród nich m.in. było szukanie złota w piasku, malowanie zamków i pałaców, skoki w worku czy jedzenie jabłka wiszącego na sznurku. Nie zabrakło również konkursu na najdzielniejszy okrzyk, wybory Eko-rycerza czy najpiękniejszej Damy Dworu. Każde z dzieci wyjechało z zamku z nagrodami i wieloma wrażeniami. Do zobaczenia za rok na XIII Turnieju Rycerskim. 

XVI Festiwal Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami

05 Czerwca 2019 roku w Galerii Victoria w Wałbrzychu zorganizowany został XVI Festiwal Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami, w którym udział wzięła grupa wychowanek naszej placówki. Dziewczęta zaprezentowały dwie piosenki. Festiwal spotkał się z dużym zainteresowaniem wychowanków. Celem Festiwalu było kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez wdrażanie w rywalizację fair play. Dostarczanie młodzieży możliwości doznań artystycznych, integracja środowiska młodzieży. Ponadto wyłonienie osób uzdolnionych, stworzenie możliwości autoprezentacji na szerokim forum oraz umacnianie poczucia własnej wartości. Wszyscy uczestnicy festiwalu mieli okazję do wspólnej zabawy, integracji i nawiązania nowych znajomości.

I Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Boguszowie Gorcach

31 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach odbył się I Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w którym w szranki stanęło 10 uczestników w wieku od 6 do 19 lat. Podczas finału odbyło się głosowanie publiczności. Nagrodę publiczności zdobyła – największą liczbą głosów – Natalia.

 

Continue Reading I Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Boguszowie Gorcach

TURNIEJ ROWEROWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 27 maja 2019 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu odbyły się szóste szkolne zawody rowerowe pod hasłem „Rowerem przez życie”. Impreza była sprawdzianem dla naszych uczniów z techniki jazdy na rowerze, z przepisów ruchu drogowego, sposobów udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, umiejętności posługiwania się mapą oraz higienicznym i zgodnym z zasadami zdrowego żywienia przygotowaniem posiłku na wycieczkę. Punktualnie o godzinie 15:00 trzydzieści osiemwychowanek i wychowanków po podzieleniu na zespoły rozpoczęło rywalizacje w siedmiu konkurencjach: 
1. Rowerowy tor przeszkód
2. Sprawdzian kondycyjny na rowerku stacjonarnym
3. Umiejętność odczytywania mapy
4. Naprawa roweru poprzez wymianę koła 
5. Testu na kartę rowerowa online
6. Przygotowanie kanapki na wycieczkę rowerową.
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Wychowankowie zostali podzieleni na zespoły i samodzielnie bardzo sprawnie poruszali się między stacjami. Zawody przebiegły w dobrym tempie wszyscy uczestnicy byli zadowoleni i niecierpliwie oczekiwali wyników
W tym roku po raz kolejny kilkoro wychowanków uzyskało możliwość otrzymania Karty Rowerowej. Młodzież zacięcie walczyła na boisku szkolnym gdzie musieli przejechać tor z przeszkodami. Również rywalizacja na wirtualnym torze rowerowym wzbudzała u rywalizujących wiele emocji. W dniu 3.06 2019 roku na apelu szkolnym w obecności pani Dyrektor MOS Walim przedstawiliśmy wyniki konkursu. Najlepszy wynik osiągnął Kacper z III klasy gimnazjum. Drugie miejsce uzyskała Julia z I BS I st a trzecie miejsce przydało Patrykowi z II BS I st. 
Uczniowie zajmujący pierwsze miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe

IV Walimski Dzień Profilaktyki

W dniu 23 maja 2019r., już po raz czwarty, nasza placówka była współorganizatorem „Walimskiego Dnia Profilaktyki”. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi Pan Krzysztof Kwiatkowski- Starosta Wałbrzyski, Pan Adam Hausman – Wójt Gminy Walim, Pani Iwona Frankowska- Wicestarosta Wałbrzyski, przedstawiciele Rady Powiatu i Rady Gminy, policja i wielu innych wspaniałych gości. Jak zwykle mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie Pana Artura Jarczoka, który poprowadził imprezę.
Mimo niesprzyjającej aury impreza zakończyła się sukcesem. Punktem kulminacyjnym były spektakle profilaktyczne. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu, którzy przygotowali przedstawienie poruszające problem uzależnienia od środków psychoaktywnych. Następnie wychowankowie naszej placówki zaprezentowali autorski spektakl pt.”W masce”. Spektakl opowiadał o nieustannej walce człowieka o bycie sobą. Ukazane w inscenizacji zakładanie masek miało charakter symboliczny i wskazywało na powszechny problem dotyczący chęci akceptacji i dostosowywania się do różnorodnych grup społecznych, czasami kosztem własnej tożsamości i emocji. Wykorzystane w spektaklu efekty: odpowiedni dobór światła, muzyki, teatr cienia, spotkały się z ogromnym aplauzem. 

Continue Reading IV Walimski Dzień Profilaktyki

Wizyta w fabryce RONAL

W ramach realizowanego w placówce projektu dofinansowanego z UE pn. „Dajemy Szansę- Włączamy Myślenie – Integrujemy Społecznie”. Realizując zadanie Doradztwo zawodowe, nasi uczniowie brali udział w wycieczce zawodoznawczej w fabryce RONAL w Jelczu Laskowicach. Po obejrzeniu prezentacji dotyczącej historii fabryki, profilu jej produkcji oraz faktów dotyczących zrównoważonego rozwoju firmy, nasz gospodarz Pan Fabian, udzielił instruktażu BHP oraz omówił zasady bezpiecznego poruszania się po zakładzie. Następnie zabrał nas do olbrzymich hal produkcyjnych, w których krok po kroku objaśniał zainteresowanym proces technologiczny wyrobu felg. Począwszy od topienia aluminium w wielkich piecach poprzez odlewanie, szlifowanie i malowanie, zakończywszy na  kontroli jakości i wysyłce gotowych wyrobów do klientów. Zajęcia były bardzo ciekawą lekcją, która pokazała jak skomplikowanym  procesem jest produkcja felg samochodowych, gdzie najtrudniejszą pracę wykonują maszyny, które jednak muszą doglądać i programować pracownicy.  Po wykonaniu kilku pamiątkowych zdjęć wróciliśmy do placówki. jo.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI- „Co ty możesz zrobić dla Ziemi?”

Impreza pod  hasłem „Co ty możesz zrobić dla Ziemi?” odbyła się w naszej placówce 14.05.2019r.
Tydzień wcześniej przedstawiciele grup wylosowali tematykę prezentacji, wyniki losowania były następujące:
– GRUPA I – POWIETRZE
– GRUPA II – WODA
– GRUPA III – GLEBA
– GRUPA IV – LASY
            Zadaniem każdej grupy było wspólne przygotowanie prezentacji, obejmującej działania człowieka niszczące środowisko (powietrze, wodę, glebę i lasy) oraz takie, które je chronią. Prezentacje mogły mieć różną formę: transparentów, plakatów, afiszy, rysunków. Przygotowania ich wymagały od grup umiejętności współpracy i kreatywności. Dawały wychowankom możliwość zaprezentowania swoich zdolności plastycznych.
            Cała społeczność internatu spotkała się w stołówce. Wstępem do imprezy był krótki program artystyczny, na który złożyły się wiersze o tematyce ekologicznej i przyrodniczej oraz informacje przybliżające problem zagrożeń dla Ziemi i skutków jej degradacji.
            W drugiej części przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali kolejno wykonane plakaty i omówili zilustrowaną problematykę. Plakaty miały różną formę, grupa I na jednej stronie zamieściła działania, które niszczą Ziemię, a na drugiej te, które ją ratują, pozostałe grupy zilustrowały problem na jednej stronie, dzieląc powierzchnię na pół. Najciekawszy plakat wykonała grupa II i ona została zwycięzcą.
            Wychowankowie wykazali się znaczną wiedzą dotyczącą zagrożeń dla środowiska, które niesie współczesna cywilizacja oraz świadomością, w jaki sposób mogą przyczynić się do ratowania Ziemi. Pokazali, też, że potrafią współpracować i być kreatywnymi. 

Nasze koleżanki Wanesa i Daria przygotowały prace plastyczne na ogólnopolski konkurs „Polska Moja Ojczyzna”.  Prawda, że SUPER?