Pasowanie na ucznia

Listen to this article

18.10.2019 opiekunowie Samorządu Wychowanków zorganizowali pasowanie dla nowo przybyłych uczniów. Po odczytaniu i powtórzeniu ślubowania, Pani dyrektor dokonała mianowała nowych wychowanków