Koło Teatralne

Realizację zadań  kółka teatralnego, w ramach projektu RUWNAJ, rozpoczęliśmy w czerwcu 2014r. Na pierwszych zajęciach ustaliliśmy z wychowankami zasady jakie będą obowiązywały podczas naszych spotkań. Zapoznałam wychowanki z planem pracy kółka oraz podstawowymi założeniami projektu.

                 Podczas wrześniowych spotkań wychowanki poznały podstawowe informacje dotyczące historii teatru oraz podstawowych pojęć związanych z teatrem.  Aby zmotywować wychowanki do uczestnictwa w kółku przygotowałam szereg aktywnych zajęć, mających na celu przygotowanie dziewcząt do wyzwania jakim jest gra aktorska.  Pierwszym krokiem było opanowanie techniki mówienia. Wychowanki chętnie wykonywały ćwiczenia przygotowujące aparat mowy- ćwiczenia szczęki, ćwiczenia języka, ćwiczenia warg. Dziewczęta traktowały to jak świetną zabawę, a wydawaniu różnorodnych dźwięków towarzyszył gromki śmiech. Równie sprawnie wykonywane były ćwiczenia prawidłowego oddychania.

               Czerwcowe zajęcia były jedynie rozgrzewką przed dalsza pracą w kółku. Od września wychowanki dzielnie przygotowywały się do zrealizowania podstawowego celu – gry na scenie. Aby w pełni zrozumieć specyfikę pracy aktora, skupiłyśmy się głównie na ekspresji scenicznej poprzez zabawy fabularne, improwizacje grupowe, animację przedmiotu. Wychowanki zadebiutowały przygotowując przedstawienia dla przedszkolaków pt. „Czerwony Kapturek” oraz „Truskawka”. Samodzielnie wykonały dekoracje oraz kostiumy.

ZdjÄ™cie0110  DSC_0002

               Kolejną okazją do doskonalenia gry aktorskiej było przygotowanie przedstawienia z okazji Komisji Edukacji Narodowej. W inscenizację zaangażowane zostały wszystkie wychowanki biorące udział w projekcie. Każda z nich mogło odegrać choćby małą rolę, w zależności od swoich możliwości i chęci.

235_2633   DSC02384

              W październiku na zajęciach królował ruch. Wychowanki bawiły się wykorzystując zabawy pantomimiczne. W tym celu musiały podjąć pracę nad uświadomieniem sobie własnego ciała i jego akceptacji. Za pomocą etiudy dziewczyny doskonaliły wyrabianie elokwencji ciała. Drugie zajęcia dotyczyły tańca w teatrze. Po części wprowadzającej, w której pokazałam kilka fragmentów sztuk oraz filmów, w których dużą rolę odgrywał taniec. Nawiązała się dyskusja dotycząca trudności przekazania emocji poprzez ruch. Następnie dziewczęta kolejno wybierały dowolny, ulubiony utwór muzyczny, do którego wszystkie tańczyły. Celem tego ćwiczenia było pobudzenie emocji oraz doskonalenie umiejętności ich wyrażania poprzez ruch. Aby wychowanki mogły w pełni otworzyć się na muzykę oraz przełamać nieśmiałość, podczas tańca miały zawiązane oczy.

DSC_0958   DSC_0956

             Każde z zajęć kończyło się podsumowaniem, podczas którego dziewczęta dzieliły się swoimi wrażeniami oraz uwagami.

Podczas zajęć kółka teatralnego w listopadzie i grudniu skupiliśmy się na dwóch przedsięwzięciach.

            Pierwszym z nich było przygotowanie spektaklu terapeutycznego „Moje życie, mój wybór” na podstawie scenariusza Mirosława Falkiewicza. Dziewczęta bardzo rzetelnie przygotowywały się do wystawienia sztuki. Wymagało to od nich dużej pracy, zwłaszcza że sztuka opierała się jedynie na grze słowem, bez dekoracji, rekwizytów i tym podobnych. Było to zadanie zarazem trudne, ale też pozwalające na pokazanie wszystkich umiejętności aktorskich, jakie dziewczęta zdobyły do tej pory. Przedsięwzięcie było pierwszym prawdziwym wyzwaniem, które zostało postawione przed uczestniczkami projektu.

    DSC02725   DSC02734

            Drugim niezmiernie ważnym działaniem, było przygotowanie jasełek w związku z tradycyjnie obchodzoną w naszej placówce uroczystą Wigilią. Wybraliśmy prosty, ale też dowcipny scenariusz, który pozwolił na pełne zaangażowanie wszystkich uczestniczek projektu. Wychowanki samodzielnie przygotowywały stroje i rekwizyty do przedstawienia. Mieliśmy również możliwość przedpremierowego zaprezentowania jasełek podczas odwiedzin w Domu Seniora w Wałbrzychu. Wychowanki zostały bardzo ciepło przyjęte przez podopiecznych i nagrodzone wielkimi brawami.

    DSC03069   DSC03128

           Jednak główny występ został przewidziany na 18 grudnia, kiedy to podczas uroczystej Wigilii, na której obecnych było wielu znakomitych gości, dziewczęta mogły zaprezentować przygotowywaną od tygodni sztukę. Wszystkim bardzo się podobało, co potwierdzały uśmiechy na twarzach i gromkie brawa. Podczas całego występu wspomagał nas pan Andrzej Jagodziński oraz Paweł Kociubski razem z kółkiem muzycznym. Dzięki tej wspaniałej oprawie muzycznej jasełka były wręcz magiczne. Olbrzymią pomoc okazały nam także panie Katarzyna Drożdż oraz Mariola Wardak, które wspomagały nas zarówno podczas prób, jaki i przede wszystkim podczas wieczoru wigilijnego, czuwając nad całym przedsięwzięciem. W ten sposób, w świątecznej atmosferze zakończyliśmy zajęcia w ramach projektu „RUWNAJ”  w roku 2014r. Od stycznia bierzemy się z zapałem do dalszej pracy.

                  DSC03296     DSC03327

                                        DSC03338

             Podczas zajęć styczniowych  skupiliśmy się na dwóch istotnych czynnikach, które w sztuce, w teatrze odgrywają olbrzymia rolę. Są to muzyka/dźwięk i światło.

            Dziewczęta miały okazję zapoznać się z różnymi technikami oświetlenia, wykorzystując różne źródła światła. Było to świetną zabawą, a przy okazji dziewczyny odkryły jak ważne jest odpowiednie oświetlenie sceny i aktora. Czasami światło jest głównym elementem sztuki i znaczy więcej niż same słowa wypowiadane prze aktora.

           Innym ważnym narzędziem, z którym eksperymentowaliśmy była muzyka. Dziewczyny samodzielnie dopasowywały utwory muzyczne do tematyki danej sztuki. Było to bardzo ciekawe doświadczenie i zajęcia te dały nam dużo satysfakcji.

            W grudniu cała nasza energia została skupiona na przygotowaniach do wystawienia dwóch spektakli terapeutycznych: ”Dzwonek II”(Karoliny Witkowskiej) oraz „Spisek”(Adam Zamełka). Sztuki te poruszają problem związany z zażywaniem narkotyków, alkoholu oraz brakiem wsparcia i akceptacji ze strony bliskich. Dziewczęta bardzo poważnie podeszły do tematu i podczas wstępnych prób wypadły wręcz wspaniale. Udało się idealnie dobrać wychowanki do ról wykorzystując ich naturalne zdolności i umiejętności. Na ostateczny efekt musimy jednak jeszcze  poczekać.

           W marcu wychowanki w dalszym ciągu pracowały nad przygotowaniem spektakli terapeutycznych: ”Spisek”, „Dzwonek II” a także nad nowym scenariuszem „Show”. Praca nad sztuką nie była prosta, zwłaszcza tekst „Spisku” był dla wychowanek wyzwaniem, zwłaszcza, że niektóre dziewczyny odgrywały po dwie role. Jednak dziewczęta świetnie dały sobie radę i końcowy efekt był świetny.

          Na kwietniowych zajęciach dziewczęta zmierzyły się z nowym wyzwaniem. Podjęły próby napisania własnych scenariuszy. Wspólnie zastanawiałyśmy się jaki powinien być dobry, ciekawy scenariusz. Niektóre z propozycji były naprawdę interesujące, jednak dziewczyny nie chciały się podzielić swoją twórczością z większa ilością odbiorców. Być może uda się przełamać tą nieśmiałość i wtedy opublikujemy fragmenty twórczości.

           Okres od kwietnia do czerwca był czasem bardzo intensywnym dla uczestników kółka teatralnego. Dziewczęta przygotowywały się do dwóch dużych wydarzeń.

          Pierwszym z nich był „Turniej Rycerski”, który odbył się 01.05.2015r. na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Aby móc dobrze się na nim zaprezentować wychowanki przygotowały scenki średniowieczne oraz przepiękne stroje z epoki. Jedna z grup przygotowywała „Scenki średniowieczne” a druga „ Między dawnymi i młodszymi laty”.

          Drugim ważnym wydarzeniem było oczywiście przygotowanie do długo wyczekiwanego zakończenia roku szkolnego. W tej kwestii ściśle współpracowaliśmy z Panem Andrzejem Jagodzińskim, który odpowiadał za oprawę muzyczną. Efekt pracy będziemy podziwiać 26 czerwca o godzinie 9:00.

        W tym okresie dziewczęta podejmowały się jeszcze innych zadań, takich jak próby tworzenia własnych scenariuszy oraz odgrywanie scenek kabaretowych.

         Czerwcowe zajęcia była także czasem podsumowań. Na ostatnich zajęciach dziewczęta dokonały oceny i podsumowały swój udział w projekcie. Wspólnie wyciągnęłyśmy wnioski do dalszej pracy, ponieważ w przyszłym roku szkolnym kółko również będzie prężnie działać, ale już poza projektem „RUWNAJ”.

         Podsumowując rok działalności kółka teatralnego w ramach projektu „RUWNAJ” był czasem bardzo intensywnym i bogatym w liczne doświadczenia. Osiągnęliśmy liczne sukcesy, ale te najważniejsze, obok udanych przedstawień, to fakt, iż uczestniczące w zajęciach dziewczęta stały się pewniejsze siebie, otwarte. Wiele z nich dzięki udziałowi w kółku teatralnym przełamało swój lęk i strach przed publicznym wystąpieniem. Zwiększyła się również wiedza dotycząca teatru. Największą nagrodą dla mnie jako prowadzącej jest fakt, iż moje podopieczne zgłosiły chęć i potrzebę ,aby podobne zajęcia odbywały się w przyszłym roku szkolnym.

 prowadząca: Katarzyna Behot