Turniej rowerowy

Listen to this article

Kasia na rowerze podczas toru przeszkód

Na rowerku stacjonarnym

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 7 czerwca 2021 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu odbyły się siódme szkolne zawody rowerowe pod hasłem „Rowerem przez życie”. Impreza była sprawdzianem dla naszych uczniów z techniki jazdy na rowerze, z przepisów ruchu drogowego, sposobów udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, umiejętności posługiwania się mapą oraz higienicznym i zgodnym z zasadami zdrowego żywienia przygotowaniem posiłku na wycieczkę. Punktualnie o godzinie 14:30 dwadzieścia czworo wychowanek i wychowanków po podzieleniu na zespoły rozpoczęło rywalizacje w ośmiu konkurencjach:


1. Rowerowy tor przeszkód
2. Jazda na wirtualnym rowerze
3. Jazda na wirtualnym rowerze.
4. Sprawdzian kondycyjny na rowerku stacjonarnym
5. Umiejętność odczytywania mapy
6. Naprawa roweru poprzez wymianę koła
7. Testu na kartę rowerowa online
8. Przygotowanie kanapki na wycieczkę rowerową.
9. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Młodzież zacięcie walczyła na boisku szkolnym gdzie musieli przejechać tor z przeszkodami. Również rywalizacja na wirtualnym torze rowerowym wzbudzała wiele emocji. Najlepszy wynik osiągnął Krystian z klasy II Branżowej Szkoły I stopnia. Drugie miejsce uzyskał Patryk z klasy I BS I stopnia a trzecie miejsce przydało Paulinie z klasy ósmej i Maciejowi z klasy szóstej.
Uczniowie zajmujący pierwsze, drugie i trzecie miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe