XVI Festiwal Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami

Listen to this article

05 Czerwca 2019 roku w Galerii Victoria w Wałbrzychu zorganizowany został XVI Festiwal Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami, w którym udział wzięła grupa wychowanek naszej placówki. Dziewczęta zaprezentowały dwie piosenki. Festiwal spotkał się z dużym zainteresowaniem wychowanków. Celem Festiwalu było kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez wdrażanie w rywalizację fair play. Dostarczanie młodzieży możliwości doznań artystycznych, integracja środowiska młodzieży. Ponadto wyłonienie osób uzdolnionych, stworzenie możliwości autoprezentacji na szerokim forum oraz umacnianie poczucia własnej wartości. Wszyscy uczestnicy festiwalu mieli okazję do wspólnej zabawy, integracji i nawiązania nowych znajomości.