Za ich trud i serce – DZIĘKUJEMY!!!

Listen to this article

               14.10.2014 roku w ZPR miały miejsce obchody  Dnia Edukacji Narodowej. Na tą uroczystość przybył Starosta Powiatu Wałbrzyskiego pan Andrzej Lipiński, który na ręce dyrektora Placówki pani Ewy Bucholc, złożył kwiaty dla wszystkich pracowników. Wychowankowie przygotowali program artystyczny oraz kabaret. Po reakcji odbiorców można było wywnioskować, że występ podobał się zarówno pracownikom, jak i gościom zgromadzonym na sali. Nie zabrakło również chórku, a śpiewane piosenki były nowoczesne i pełne radości. Niektóre humorystycznie mówiły o przedmiotach nauczania w naszej szkole. Po przedstawieniu pani dyrektor, wręczyła nominacje dla Samorządu Wychowanków oraz podziękowania nauczycielom. Ten  dzień był pełny wrażeń i niesamowitych emocji. Pod koniec był słodki poczęstunek przygotowany dla nas przez nauczycieli i wychowawców.

tekst: Angelika Szymkun