OFERTY PRACY

OFERTY PRACY W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DYREKTOR MOS im. INICEF w WALIMIU ZATRUDNI NA STANOWISKU:

  1. Wychowawcy:

– na cały etat, osobę posiadającą wykształcenie wyższe zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji na kierunku resocjalizacja lub socjoterapia. Wynagrodzenie zgodne z posiadanym stopniem awansu zawodowego.

  1. Nauczyciel muzyki:

– na 1/18 etatu, osobę posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe do nauczania przedmiotu zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz resocjalizację lub socjoterapię. Wynagrodzenie zgodne z posiadanym stopniem awansu zawodowego.

  1. Nauczyciel informatyki:

– na 2/18 etatu, osobę posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe do nauczania przedmiotu zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz resocjalizację lub socjoterapię. Wynagrodzenie zgodne z posiadanym stopniem awansu zawodowego.

  1. Nauczyciel przedmiotów zawodowych:

– na 1,4 etatu lub w podziale na przedmioty, osobę posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe do nauczania przedmiotu zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz resocjalizację lub socjoterapię. Wynagrodzenie zgodne z posiadanym stopniem awansu zawodowego.

– przedmioty zawodowe:

  • 16 godzin – praktyczna nauka zawodu,
  • 7 godzin – technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
  • 3 godziny – zasady żywienia,
  • 2 godziny – podstawy działalności w gastronomii.
  1. Nauczyciel matematyki:

– 3 godziny matematyki w II klasie BSIS Specjalnej po szkole podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu. Wymagane wykształcenie wyższe, kierunkowe do nauczanego przedmiotu zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz resocjalizacja lub socjoterapia.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 74 845 75 13

 

Jolanta Omyła

Dyrektor MOS im. UNICEF w Walimiu