Doradztwo Zawodowe

          W Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu,od czerwca rozpoczęły się grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, w ramach projektu  pod nazwą RUWNAJ. Spotkania te stanowią jedną z  form wsparcia w projekcie.

       Młodzież podczas indywidualnych spotkań tworzy osobistą, indywidualną wizje kariery; uzupełnia testy określające predyspozycje zawodowe; dowiaduje się, jakie ma możliwości  wyboru kierunku dalszej edukacji, a także wykonywania wybranego zawodu. Indywidualne spotkania z doradcą  zawodowym,  nakierowane są na zindywidualizowanie procesu wychodzenia na rynek pracy. W trakcie zajęć grupowych uczestnicy pracują nad swoją osobowością, sposobami reagowania w różnych sytuacjach, uświadamiają sobie własne problemy oraz mocne strony, które mogą posłużyć im w pokonywaniu trudności – określają własne zainteresowania, oraz  możliwości edukacyjne, jak i zawodowe.

         DSC02619   DSC02625

                                        DSC02624

Uczestniczki wraz z doradcą zawodowym rozpoczęły tematykę dotycząca planowania swojej kariery. Dowiedziały  się, że nawet najwspanialsze plany nie poprawią naszej sytuacji, jeśli nie będziemy ich realizować. Aby to się udało, musimy przyjąć określoną strategię radzenia sobie z niepowodzeniami.
Pomagają w tym:
1. pewność siebie, wiara we własne możliwości i optymistyczne
spojrzenie na życie.
2. Identyfikacji przeszkód na drodze realizacji planów dotyczących
swojej przyszłości
3. Określenia indywidualnych strategii w pokonywaniu przeszkód.
4. Umacnianie poczucia pewności siebie w ich realizacji.

prowadząca: Magdalena Malinowska