Koło Dziennikarskie

              Zajęcia kółka dziennikarskiego realizowane były w oparciu o Plan Pracy Koła Dziennikarskiego 

Powrót do „… Zielonej Górki”

W trakcie zajęć zostały zrealizowane następujące, wynikające z niego tematy:

– Organizacja pracy kółka dziennikarskiego.

– Przygotowanie do wizyty w Nowych Wiadomościach Wałbrzyskich

– Dziennikarz – brzmi dumnie?

– Entliczek, pętliczek dziennikarski słowniczek.

– Jak zachęcać tytułem?

– Jednak tytuł nie wystarczy.

– No to ja zanotuję – tworzymy notatkę prasową i artykuł informacyjny.

– „ I ja tam byłe, miód i wino piłem…”- piszemy reportaż

– Kolegium redakcyjne – czyli prace redakcyjne nad gazetką szkolną i stroną Internetową.

Ich realizacja odbywała się poprze następujące działania:

– przedstawienie wychowankom  programu oraz celów kółka dziennikarskiego,

– poznanie oczekiwań uczniów dotyczących pracy redakcji,

– redagowanie kontraktu zasad obowiązujących na zajęciach,

– przydzielenie poszczególnych funkcji, zadań do realizacji,

– wyszukiwanie wiadomości na temat tygodnika Wałbrzyskiego i Nowych Wiadomościach Wałbrzyskich,

– zapoznanie z pracą dziennikarza oraz różnymi rodzajami dziennikarstwa,

– formułowanie zasad obowiązujących w pracy dziennikarza,

– oglądanie i analizę prezentacji multimedialnej dotyczącej tworzenia tytułów,

– ćwiczenia w tworzeniu tytułów do konkretnych tekstów,

– szukania odpowiedzi na pytanie jak pozyskać uwagę czytelnika,

– wyszukiwanie ciekawych artykułów, ze względu na pierwszy akapit,

– wspólną korektę artykułów tworzonych przez wychowanki,

– przypomnienie zasad edycji w edytorze tekstu Microsoft Office Word, 

– zapoznanie z zasadami pracy w programie Microsoft Office  z aplikacją Publisher 2007,

– pracę w wymienionych programach,

– przygotowanie i zgromadzenie odpowiedniego materiału do numerów miesięcznika „Wiadomości z Zielonej Górki”,

– projektowanie numeru gazetki z gotowych artykułów,

– składanie gazetki w Microsoft Office  Publisher 2007,

– dyskusja nad wyborem numeru do druku,

– drukowanie – analiza wydrukowanego numeru,

– powielanie gazetki.

           Cele założone w Planie Pracy Koła Dziennikarskiego „Powrót do „… Zielonej Górki” odnoszące się do wymienionych wyżej tematów zostały zrealizowane.

          Na jednych z pierwszych zajęć wychowanki uczestniczyły w teście diagnozującym nie tylko poziom wiedzy z zakresu dziennikarstwa, ale również predyspozycję i zainteresowania. Deklarowały w nim również sposób zaangażowania w trakcie zajęć. Biorąc pod uwagę wypowiedzi wychowanek starałam się te deklaracje uwzględniać.

         Wychowanki chętnie brały udział w zajęciach, a szczególnie pisały artykuły do gazetki. Największą nagrodą okazało się umieszczenie napisanego przez nie artykułu, podpisanego imieniem i nazwiskiem w kolejnym numerze gazetki.

         Efektem pracy są dwa numery miesięcznika „Wiadomości z Zielonej Górki” oraz kilka artykułów na naszej stronie internetowej.

w terminie od listopada do grudnia 2014r.

W trakcie zajęć zostały zrealizowane następujące, wynikające z niego tematy:

 1. To była świetna książka…- recenzja w twórczości dziennikarskiej.
 2. Krótko i dosadnie czyli słów kilka o felietonie.
 3. „ I ja tam byłe, miód i wino piłem…”- piszemy reportaż.
 4. Kolegium redakcyjne – czyli prace redakcyjne nad gazetką szkolną i stroną Internetową.

Ich realizacja odbywała się poprze następujące działania:

 • czytanie recenzji książek, filmów, przedstawień teatralnych, wystaw;
 • określenie formy recenzji (część informacyjna i krytyczno – reklamująca);
 • formułowanie sądów wartościujących;
 • ćwiczenia w redagowaniu recenzji;
 • czytanie felietonów znanych publicystów: Sawki, Kisiela Ogórka;
 • wyodrębnienie cech felietonu (krótka, swobodna, często złośliwa wypowiedź na aktualny temat z wykorzystaniem różnych środków artystycznych);
 • tworzenie felietonów na różne tematy, np. felieton o górze śmieci, sweet foci, o egzaminach gimnazjalnych itp.;
 • wyszukiwanie w Internecie oraz rożnych czasopismach recenzji oraz felietonów;
 • wspólną korektę artykułów tworzonych przez wychowanki;
 • pisanie artykułów zgodnie z zasadami edycji w edytorze tekstu Microsoft Office Word;
 • przygotowanie i zgromadzenie odpowiedniego materiału do numerów miesięcznika „Wiadomości z Zielonej Górki”;
 • projektowanie numeru gazetki z gotowych artykułów;
 • składanie gazetki w Microsoft Office Publisher 2007,;
 • dyskusja nad wyborem numeru do druku;
 • drukowanie – analiza wydrukowanego numeru;
 • powielanie gazetki.

Cele założone w Planie Pracy Koła Dziennikarskiego „Powrót do „… Zielonej Górki” odnoszące się do wymienionych wyżej tematów zostały zrealizowane.

W listopadzie podczas uroczystości związanej z oddaniem internatu po remoncie trzy przygotowane wcześniej numery gazetki zostały rozdane wśród przybyłych gości.

Wychowanki chętnie brały udział w zajęciach, a szczególnie pisały artykuły do gazetki. Nowym formą redakcyjną wprowadzoną do gazetki była recenzja przeczytanej przez wychowanki książki.

Efektem pracy jest jeden  numer miesięcznika „Wiadomości z Zielonej Górki”.

W trakcie zajęć uczestniczące w nich wychowanki napisały artykuły mówiące o grudniowo – styczniowych wydarzeniach:

 • wynikające z założeń programu projekty RUWNAJ:

– RUWNAJ w Cinema City autorstwa Gabrieli Kałużny, będący recenzją filmu Love Rosie,

 • które miały miejsce na terenie naszej placówki pod tytułami:

– Wśród nocnej ciszy autorstwa Aleksandry Milewskiej, który jest sprawozdaniem z tradycyjnie już odbywającej się w naszej placówce wigilii świąt Bożego Narodzenia,

– Pada śnieg…Dzwonią dzwonki sań… autorstwa Roksany Kowalewskiej, opowiadający o wizycie w naszej placówce Mikołaja;

 • w których wychowankowie naszej placówki zaznaczyli swoją obecność występami artystycznymi oraz własnoręcznie przygotowanymi podarunkami:

– Pamiętajmy o nich nie tylko na święta autorstwa Wanessy Bojar jest relacją z występu naszych koleżanek w Domu Seniora w Wałbrzychu,

– Wigilia w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich autorstwa Katarzyny Hajduk, jest relacją z występu naszych koleżanek w Stowarzyszeniu….

 • w których wychowankowie naszej placówki reprezentowali ją na forum lokalnych uroczystości:

– Betlejemskie Światło Pokoju autorstwa Pauliny Pilip, jest krótką notatką prasową na temat przekazania przez naszych wychowanków Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom gminy Walim w czasie uroczystej kolacji wigilijnej dla lokalnej społeczności,

 • recenzja przeczytanej przez wychowanki książki:

– Plotka dla nastolatki autorstwa Dominiki Pawłowskiej.

Z wymienionych artykułów uczestniczki projektu zredagowały kolejny numer gazetki Wiadomości z Zielonej Górki  dołączając do każdego z artykułów zdjęcie z uroczystości, o której w nim mowa.

W trakcie zajęć realizowane były następujące cele:

– kształcenie umiejętności dziennikarskich;

– wykorzystanie różnych stylów wypowiedzi dziennikarskich,

– działania zgodne z zasadą obowiązującą w pracy dziennikarza,

– ćwiczenia w tworzeniu tytułów do konkretnych tekstów,

– ćwiczenia w redagowaniu recenzji;

– wspólną korektę artykułów tworzonych przez wychowanki,

– przypomnienie zasad edycji w edytorze tekstu Microsoft Office Word oraz z zasadami pracy w programie Microsoft Office  z aplikacją Publisher 2007,

– pracę w wymienionych programach,

– przygotowanie i zgromadzenie odpowiedniego materiału do kolejnego numeru Wiadomości z Zielonej Górki,

– projektowanie numeru gazetki z gotowych artykułów,

– składanie gazetki w Microsoft Office  Publisher 2007,

– drukowanie – analiza wydrukowanego numeru,

– powielanie gazetki.

W trakcie zajęć uczestniczące w nich wychowanki napisały artykuły mówiące o wydarzeniach, które miały miejsce na terenie placówki oraz wynikały z realizacji założeń programu RUWNAJ:

 • wynikające z założeń programu projektu RUWNAJ:

– do numeru 5 gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki” : Trening czyni mistrza autorstwa Emilii Sitek, Wkręcający seans – Roksany Kowalewskiej, Good Night Cowboy autorstwa Martyny Bobrowskiej, RUWNAJ w teatrze wałbrzyskim – Angeliki Szczęch, RUWNAJ w drukarni – Nikoli Rudej,

– do numeru 6 gazetki: „Wiadomości z Zielonej Górki”: Sorry Winnetou autorstwa Natali Kubicy, RUWNAJ wciąż pływająco – Aleksandry Milewskiej, Rozśpiewane kino – Gabrieli Kałużny, Wzruszający seans – Natalii Dąbrówki;

 • które miały miejsce na terenie naszej placówki pod tytułami:

– do numeru 5 gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki” : Uczymy się pięknie żyć autorstwa Magdaleny Kołakowskiej, Taneczne walentynki – Magdaleny Kołakowskiej,

– do numeru 6 gazetki: „Wiadomości z Zielonej Górki”: Witaj słoneczna wiosno autorstwa Pauliny Pilip, Taneczny dzień kobiet – Emili Sitek;

 • w których wychowankowie naszej placówki rywalizowali z innymi z sukcesami lub bez:

– do numeru 5 gazetki: „Wiadomości z Zielonej Górki”: XV edycja Szkoła Uczy, Bawi i Wychowuje autorstwa Gabrieli Kałużny, Ślizgiem na podium RED,

– do numeru 6 gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki”: Tenisowa Rywalizacja autorstwa Wanessy Bojar, Wielkanocne tradycje Kulinarne w Górach Sowich Roksany Kowalewskiej;

 • recenzja przeczytanej przez wychowanki książki:

– Dla Ciebie wszystko – Katarzyny Hajduk.

Z wymienionych artykułów uczestniczki projektu zredagowały kolejne numery gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki” dołączając do każdego z artykułów zdjęcie z uroczystości, o której w nim mowa.

W trakcie zajęć uczestniczące w nich wychowanki napisały artykuły mówiące o wydarzeniach, które miały miejsce na terenie placówki oraz wynikały z realizacji założeń programu RUWNAJ:

 • wynikające z założeń programu projektu RUWNAJ:

– do numeru 7 gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki”: „Kolejna ciekawa wizyta” Natalii Kubicy; „Wodny Świat” Nikoli Rudej; „Kwiaty bez mocy” Pauliny Pilip; „Bajka nie tylko dla dorosłych” Gabrieli Kałużny;

– do numeru 8 gazetki: „Wiadomości z Zielonej Górki”: „Kajetan w Wałbrzychu” Aleksandry Milewskiej; „Ile lat ma Adaline?” Emilii Sitek;

– do numeru 9 gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki”: „Parodia w Teatrze Wałbrzyskim” Gabrieli Kałużny; „Dziewczyna warta grzechu” Angeliki Szczęch; „Żegnaj Aquaparku” Pauliny Pilip.

 • które miały miejsce na terenie naszej placówki pod tytułami:

– do numeru 7 gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki” : „Jezu, ufam Tobie” Magdaleny

Kołakowskiej; „Wycieczka na Włodarz” Emilii Sitek; „Zdobywamy szczyty” Natalii Kubicy;

– do numeru 8 gazetki: „Wiadomości z Zielonej Górki”: „Bóg, honor, ojczyzna” Gabrieli Kalużny;

„Niespodziewana wizyta” wspólnej redakcji;

– do numeru 9 gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki”: „Opowieści z Narnii…” Angeliki Szczech; „Polska – niemieckie przebywanie” Dominiki Pawłowskiej; „Arka tym razem nie na morzu” Angeliki Szczęch.

 • w których wychowankowie naszej placówki rywalizowali między sobą lub z innymi z sukcesami lub bez:

– do numeru 7 gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki” : „Mistrzowie ortografii” Roksany Kowalewskiej;

– do numeru 8 gazetki: „Wiadomości z Zielonej Górki”: „Rowerem przez Świat” Magdaleny Gorącej; „Żyje bezpiecznie nie tylko w domu” Emilii Sitek;

– do numeru 9 gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki”: „Polska – niemieckie przebywanie” Dominiki Pawłowskiej.

 • w których wychowankowie naszej placówki uczestniczyli w imprezach środowiskowych:

– do numeru 7 gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki”:

– do numeru 8 gazetki: „Wiadomości z Zielonej Górki”: „Rajd Sudety 2015” Magdaleny Kołakowskiej; „Urodziny Wielkiej Sowy” Patrycji Czaplickiej;

– do numeru 9 gazetki „Wiadomości z Zielonej Górki”:

 • recenzja przeczytanej przez wychowanki książki:

– „Tylko ty” Dominiki Pawłowskiej.

W trakcie ostatnich zajęć uczestniczki projektu wypełniły ankietę ewaluacyjną, w której wykazały

się rozwojem wiedzy i umiejętności dziennikarskich.

 Prowadząca:  Jolanta Omyła