Koło Fotograficzne

 

              Podczas zajęć koła fotograficznego w ramach projektu RUWNAJ – wychowanki MOW Walim rozwijały swoje zainteresowania związane z fotografią. W miesiącu czerwcu 2014 roku skupiliśmy się na zaplanowaniu działań koła, poznaniu zasad i historii fotografii. Odbyły się  zajęcia w plenerze, gdzie wychowanki mogły w praktyce wykorzystać  różne techniki fotografowania. Podczas tych zajęć fotografowaliśmy szczególnie urokliwe miejsca w okolicach placówki.    

1mu            2mu

3mu            4mu

                We wrześniu wychowanki poznały nową technikę : Makrofotografię.  Podczas tych zajęć stosowały technikę  zbliżenia optycznego – przybliżenia i oddalenia fotografowanego obiektu. Zorganizowana została wycieczka z cyklu: Wycieczki po okolicy w różnych porach rokuwycieczka I „Lato”– podczas, której stworzono dziewczętom okazję do rozwijania zainteresowań związanych z pięknem środowiska przyrodniczego. Pod koniec zajęć  wychowanki zajęły się obróbką obrazu: poprawą jakości ujęć, usuwaniem niedoskonałości oraz błędów.              

     5mu    6mu    7mu    8mu

                Natomiast w październiku  odbyły się zajęcia z Głębi ostrości – zasady kompozycji obrazu ze względu na głębię ostrości –„tło ostre” i „tło zamazane”- próby wykonania zdjęcia „zaplanowanego”. Fotografowanie obiektów różnego rodzaju, fotografia sportowa, fotografowanie przyrody, krajobrazu. Odbyła się także druga wycieczka z cyklu: Wycieczek po okolicy w różnych porach roku wycieczka II „Jesień”, podczas której wychowanki fotografowały „Walimską Polską Jesień.”

9mu

10mu                11mu

W listopadzie skupiliśmy się na zapoznawaniu z różnymi programami do obróbki zdjęć, czy tworzeniu filmów:

  • Windows Media Player, w którym  tworzyliśmy przykładowe filmy i dołączyliśmy wcześniej wykonane zdjęcia.
  • Corel DRAW Graphics Suite X7:  w tym programie usuwaliśmy niedoskonałości wykonanych wcześniej zdjęć  oraz zastosowaliśmy różne filtry, aby to samo zdjęcie zobaczyć w kilku odsłonach. 

Ponadto, w tym miesiącu, również odbyły się zajęcia plenerowe, podczas których wychowanki fotografowały przyrodę skutą lodem.

koło f 7      koło f 10

koło f 9

 

W trakcie zajęć grudniowych  wychowanki poznały różne rodzaje aparatów (analogowy, cyfrowy, lustrzanka) oraz ich podstawowe parametry.

            W miesiącu styczniu 2015 roku odbyły się warsztaty fotograficzne w plenerze, gdzie szukaliśmy Zimy. Ponadto wychowanki analizowały wykonane zdjęcia pod względem technicznym i artystycznym.

f1   f2

f3   f4

             Podczas zajęć w lutym 2015 roku została zorganizowana wycieczka z cyklu wycieczek po okolicy – ZIMA. Wychowanki rozwijały swoje zainteresowania pięknem najbliższego środowiska przyrodniczego. Ponadto zajęliśmy się obróbka zdjęć  oraz przygotowanie zdjęć do albumu Zima.

f5  f6

f7   f8

W miesiącu Marcu  2015 roku wychowanki uczestniczące w kółku fotograficznym przygotowywały w programie Corel zdjęcia do albumu ZIMA oraz do swoich autorskich albumów. Ponadto doskonaliły swoje umiejętności poprzez fotografowanie budzącej się po zimie do życia  przyrody.

1  2

4  5

Miesiąc Kwiecień wychowanki poświeciły na  poprawie jakości ujęć, usuwanie niedoskonałości oraz błędów, zastosowanie filtrów, wyborze zdjęć do prezentacji multimedialnej – prezentujące nabyte dotychczas umiejętności.

W związku z tym iż koło naszego ośrodka przebiegała trasa Rajdu Krause wychowanki mogły wykorzystać swoje umiejętności i wykonywały zdjęcia przejeżdżających załóg rajdowych.

6   7 

8

W Czerwcu na zajęciach kółka fotograficznego dokonaliśmy podsumowania naszej działalności w mijającym roku szkolnym 2014/2015. Obejrzeliśmy zdjęcia wykonywane podczas zajęć i warsztatów w plenerze w ramach programu RUWNAJ. Wychowanki  obecne na zajęciach wybrali najlepsze zdjęcia pod względem kompozycji, ostrości, pod kątem wyboru fotografowanego obiektu. Ponadto wykonaliśmy wspólnie albumy dokumentujące naszą cało roczna pracę. Jestem pod dużym wrażeniem ponieważ wychowanki wybierają właściwe zdjęcia, posiadają już wiedzę,  które zdjęcie jest dobre, które zdjęcie posiada właściwą kompozycję. Mam nadzieję iż zdobyte umiejętności będą wykorzystywały w przyszłości.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzący: Marcin Urba