Koło Języka Niemieckiego

 

             Zajęcia z języka niemieckiego w ramach projektu RUWNAJ odbywały się wg ustalonego harmonogramu zajęć. W czasie od czerwca do września udało mi się przeprowadzić testy poziomujące, określające predyspozycje językowe, pozwalające podzielić wychowanki na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną.

             W czasie zajęć wychowanki poznawały słownictwo w zakresie szkoły, życia szkoły, nauczycieli, uczniów, problemów szkolnych, domu, mieszkania, umeblowania pomieszczeń, sprzętów domowych, rodziny i jej członków, pracy, zawodów, odwiedzin, przyjmowania gości.

           Dziewczęta uczyły się udzielania i zdobywania informacji dotyczących szkoły, miejsca zamieszkania, domu, pomieszczeń mieszkalnych, wyposażenia mieszkania. Podawały adres, datę urodzenia, numer telefonu. Informowały o członkach rodziny i wykonywanych przez nich zawodach. Lokalizowały przedmioty, określały miejsca położenia i kierunku, składały życzenia, wyrażały podziękowania, radość. Odgrywały rolę gospodarza i gościa, wyrażały opinie o przedmiotach szkolnych, nauczycielach i kolegach. Wyrażały zadowolenie i niezadowolenie, sympatie i antypatię. Określały cechy charakteru osób, odgrywały role nauczyciela i ucznia, rozwiązywały konflikty, podejmowały decyzję.

DSC02635    DSC02641

DSC02649    DSC02629

         Określały cechy charakteru, opis wyglądu zewnętrznego. Wyrażały aprobatę, niezadowolenie, krytykę. Nazywały potrawy i ich składniki. Uzupełniały i omawiały statystyki. Wyrażały opinię na temat zdrowego odżywiania i zdrowej żywności. Proponowały, dziękowały za poczęstunek. Wyrażały opinię o potrawie, określały smak. Zamawiały posiłki w restauracji, odgrywały rolę gościa i kelnera.

         Wyszukiwały i opracowywały teksty kolęd niemieckich, uczyły się je śpiewać.

         W czasie zajęć wychowanki poznawały słownictwo w zakresie ofert feryjnych dla młodzieży, typów urlopowiczów, przygotowania do podróży, dokumentów i akcesoriów niezbędnych do podróży. Słówek niezbędnych do przeprowadzenia dialogu na dworcu i w kasie biletowej.

        Dziewczęta uczyły się udzielania i zdobywania informacji na temat podróży. Uzasadniały  wyboru oferty na ferie, urlop. Argumentowały  ferie z rodziną czy z przyjaciółmi. Relacjonowały wydarzenia z pobytu na wakacjach, urlopie, kursie językowym. Kupowały bilet, pytały o połączenia, zdobywały i udzielały informacje, odgrywały rolę pasażera i konduktora.

         Poznawały Niemieckie nazwy geograficzne najważniejszych państw Europy i świata, historię, zabytki, kulturę najważniejszych miast niemieckich(np. Berlin, Hamburg, Bonn, Monachium). Zapoznały się z utworami najwybitniejszych niemieckich pisarzy i poetów, takich jak Goethe, Schiller, Mann, Grass.

         Opanowywały zagadnienia gramatyczne takie jak spójniki, po których występuje szyk przestawny wyrazów, czas przeszły Imperfekt, przyimki z celownikiem, deklinacja rzeczownika, tworzenie przymiotników od rzeczowników i odwrotnie.

          Pracowały w oparciu o książki mówione i programy do interaktywnej nauki języka niemieckiego.

         W czasie zajęć wychowanki poznawały słownictwo w zakresie Niemieckich nazw geograficznych, niemieckich miast, niemieckiej literatury.

        Poznawały Niemieckie nazwy geograficzne najważniejszych państw Europy i świata, historię, zabytki, kulturę najważniejszych miast niemieckich(np. Berlin, Hamburg, Bonn, Monachium). Zapoznały się z utworami najwybitniejszych niemieckich pisarzy i poetów, takich jak Goethe, Schiller, Mann, Grass.

       Opanowywały zagadnienia gramatyczne takie jak spójniki, po których występuje szyk przestawny wyrazów, czas przeszły Imperfekt, przyimki z celownikiem, deklinacja rzeczownika, tworzenie przymiotników od rzeczowników i odwrotnie.

       Pracowały w oparciu o książki mówione i programy do interaktywnej nauki języka niemieckiego.

       Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia prowadzone w oparciu o ćwiczenia interaktywne w Sali multimedialnej z zastosowaniem słuchawek i mikrofonów.

prowadząca: Mariola Wardak