Koło Muzyczne

           W bieżącym roku szkolnym były kontynuowane zajęcia koła muzycznego w ramach Projektu RUWNAJ. Odbywały się one cykliczne w dwóch grupach. Koło muzyczne ma na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczniów i przygotowanie ich do uczestnictwa  w życiu kulturalnym, przez pobudzanie i usprawnianie procesów percepcji wizualnej, słuchowej oraz działalności muzycznej. Celem ogólnym koła muzycznego jest zainteresowanie dziewcząt różnymi formami kontaktu z muzyką, stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych oraz zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego. Na zajęciach dziewczęta kontynuowały  zarówno edukację muzyczną, jak i elementy muzykoterapii.

Zadania programowe realizowane są poprzez cele:

 1. w sferze poznawczej:
 • rozwijanie podstawowych zdolności i umiejętności myślenia twórczego,
 • wyposażenie dziewcząt w podstawową potrzebną do samodzielnego muzykowania, wiedzę z zakresu zasad muzyki,
 • kształcenie prawidłowej emisji głosu i poprawnej dykcji,
 • kształcenie umiejętności zespołowego muzykowania,
  1. w sferze emocjonalnej:
 • pomaganie w odkrywaniu możliwości twórczych,
 • rozbudzenie potrzeby artystycznej ekspresji i kontaktów z dziełami muzycznymi,
 • uczenie kultury odbioru, kultury bycia,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu samej siebie, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • uczenie odreagowywania emocji w sposób akceptowany społecznie,
 • przygotowanie do realizowania własnych pomysłów w działalności muzyczno – ruchowej,
 • przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.

       Dziewczęta ponadto przygotowywały repertuar muzyczny związany z rożnymi uroczystościami organizowanymi w placówce i poza nią. Występowały z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości oddania budynku internatu po termomodernizacji, Dnia Odzyskania Niepodległości, Wigilii zorganizowanej w ośrodku, ale także w Domu Seniora  na Rusinowie oraz w Świdnicy podczas Wigilii dla Stowarzyszenia Przedsiębiorców  i Kupców Świdnickich.

DSC02788  DSC03278

DSC03176

W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2015 r. były kontynuowane zajęcia koła muzycznego w ramach Projektu RUWNAJ. Odbywały się one cykliczne w dwóch grupach.

Ponadto wychowanki brały udział:

– w zabawach ze śpiewem, ruchem, gestem,

– tworzyły ilustracje ruchowe do słuchanych utworów,

– tworzyły układy choreograficzne do piosenek,

– malowały muzykę,

– śpiewały poznane piosenki.

Zadania programowe realizowane były poprzez cele w sferze poznawczej i emocjonalnej.

 

prowadzący : Andrzej Jagodziński