W bieżącym roku szkolnym nasz Ośrodek przystąpił do realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. Głównym jego celem jest: budowanie świadomości czerniaka, budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. W ramach programu w każdej klasie zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno – informacyjne. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób przeprowadzić samobadanie oraz poznali „złote zasady” ochrony przed czerniakiem. Ponadto w w ramach wewnętrznej kampanii informacyjnej została wykonana gazetka ścienna.