Zajęcia edukacyjno- informacyjne: Czerniak

Listen to this article

Przy tablicy

W klasie

 

 

 

 

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym nasz Ośrodek przystąpił do realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. Głównym jego celem jest: budowanie świadomości czerniaka, budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. W ramach programu w każdej klasie zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno – informacyjne. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób przeprowadzić samobadanie oraz poznali “złote zasady” ochrony przed czerniakiem. Ponadto w w ramach wewnętrznej kampanii informacyjnej została wykonana gazetka ścienna. 

Materiały pomocnicze

W klasie