Dzień ziemniaka

W dniu 22.09.2019 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu odbyła się IV edycja „Święta Pieczonego Ziemniaka”. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez grupę II wraz z wychowawcą – Aleksandrą Janczak.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 11:00. Udział w zabawie brali wszyscy wychowankowie placówki. Wychowankowie naszej placówki nie mieli kiedy się nudzić, bowiem wśród atrakcji znajdowało się wiele ciekawych konkurencji. Podczas wspólnych zmagań wyłonieni zostali „Mistrzowie Kuchni” z poszczególnych dziedzin min.:

Continue Reading Dzień ziemniaka