Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF raz w tygodniu odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne.
Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych wychowanków, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Jest to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych. W wyniku czego możliwe stało się odkrywanie przyjemności tworzenia jak również cieszenie się uzyskanym efektem pracy.
Zajęcia plastyczne integrują grupę, spełniają formę terapeutyczną. Podczas wykonywania prac wychowankowie się wyciszają.
Uczestnicy zajęć będą eksperymentować tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace, będą kształcić zmysły kompozycyjne, rozwijać wrażliwość estetyczną , która wyzwala u nich radość tworzenia. Czynniki te pozwolą wychowankom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiać poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.
Podczas zajęć wychowankowie wykonali dmuchawce malowane min. patyczkami higienicznymi.

 

Dzień ziemniaka

W dniu 22.09.2019 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu odbyła się IV edycja „Święta Pieczonego Ziemniaka”. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez grupę II wraz z wychowawcą – Aleksandrą Janczak.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 11:00. Udział w zabawie brali wszyscy wychowankowie placówki. Wychowankowie naszej placówki nie mieli kiedy się nudzić, bowiem wśród atrakcji znajdowało się wiele ciekawych konkurencji. Podczas wspólnych zmagań wyłonieni zostali „Mistrzowie Kuchni” z poszczególnych dziedzin min.:

Continue Reading Dzień ziemniaka