Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

Listen to this article

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF raz w tygodniu odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne.
Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych wychowanków, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Jest to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych. W wyniku czego możliwe stało się odkrywanie przyjemności tworzenia jak również cieszenie się uzyskanym efektem pracy.
Zajęcia plastyczne integrują grupę, spełniają formę terapeutyczną. Podczas wykonywania prac wychowankowie się wyciszają.
Uczestnicy zajęć będą eksperymentować tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace, będą kształcić zmysły kompozycyjne, rozwijać wrażliwość estetyczną , która wyzwala u nich radość tworzenia. Czynniki te pozwolą wychowankom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiać poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.
Podczas zajęć wychowankowie wykonali dmuchawce malowane min. patyczkami higienicznymi.