Konkurs wiedzy o Walimiu

Listen to this article

Dnia 06.10.2019 r w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF odbył się konkurs wiedzy o Walimiu i jego okolicach. Został on zorganizowany przez wychowawców grupy II i III Panią Anetę i Panią Olę. Wychowankowie wcześniej zostali zapoznani z historią, ciekawymi miejscami Walimia i jego okolic. Odbywało się to podczas wycieczek, spacerów, wyszukiwania informacji w Internecie, literaturze dotyczącej tematu, przewodnikach turystycznych oraz prezentacji multimedialnej. Wychowankowie wykonali też gazetkę tematyczną. Konkurs miał na celu promowanie wiedzy o miejscu, w którym znajduje się placówka oraz zachęcał uczniów do poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Walimia i jego okolic. Podczas konkursu panowała przyjazna atmosfera, wszyscy wychowankowie byli bardzo zaangażowani. Błyskawicznie rozwiązywali przedstawione im testy dotyczące Walimia i jego okolic. Wykazali się wysoką znajomością tematu. Zwycięscy zostali nagrodzeni słodkim poczęstunkiem oraz otrzymali dyplomy.