III TURNIEJ ROWEROWY

           Dnia 7 czerwca 2016 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu odbyły się drugie szkolne zawody rowerowe pod hasłem „Rowerem przez życie”. Impreza była sprawdzianem dla naszych uczniów z techniki jazdy na rowerze, z przepisów ruchu drogowego oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Punktualnie o godzinie 15: 00 31 wychowanek i wychowanków po podzieleniu na zespoły rozpoczęło rywalizacje w siedmiu konkurencjach:

  1. Rowerowy tor przeszkód
  2. Sprawdzian kondycyjny na rowerku stacjonarnym
  3. Umiejętność odczytywania mapy
  4. Naprawa roweru poprzez wymianę koła
  5. Testu na kartę rowerowa online
  6. Jazda na wirtualnym rowerze
  7. Przygotowanie kanapki na wycieczkę rowerową.

          Wychowankowie zostali podzieleni na zespoły i samodzielnie, co należy zauważyć bardzo sprawnie poruszali się między stacjami. Na każdym stanowisku każdy z osobna starał się osiągnąć jak najlepsze wyniki. W porównaniu do ubiegłego roku dołożyliśmy konkurencje polegającą na kształtowaniu umiejętności odczytywania mapy. Jest to bardzo pomocne w przypadku poruszania się szlakami turystycznymi.

         W tym roku duża trudnością dla wychowanków była znajomość przepisów ruchu drogowego oraz rowerowy tor przeszkód. Również rywalizacja na wirtualnym torze rowerowym wzbudzała u rywalizujących wiele emocji. Z racji braku możliwości podania wyników po ukończeniu wszystkich konkurencji z powodu konieczności przeliczania punktacji wszyscy biorący udział na zakończenie otrzymali słodki poczęstunek. W dniu 13.06 2016 roku na apelu szkolnym w obecności pani Dyrektor ZPR Walim przedstawiliśmy wyniki konkursu. Najlepszy wynik osiągnął Bartłomiej Cimoch z I klasy zasadniczej z wynikiem 146 pkt. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła Emilia Sitek 118 pkt., drugie miejsce zdobył Krystian Nowak 129 pkt. oraz trzecie miejsce wywalczył Sebastian Nikołajuk 126 pkt. Uczniowie zajmujący pierwsze miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz słodycze.

tekst: P.Samoraj