Zaproszenie do poetyckiej szkoły uczuć

Listen to this article

            W dniu 25. 11.2015 r. odbył się Wieczorek poetycki z oprawą muzyczna w internacie placówki. Przy blasku świec podopieczni śpiewali i recytowali utwory Agnieszki Osieckiej i ks. Jana Twardowskiego. W przerwach wypełnionych muzyką Czesława Niemena i Anny German częstowali się słodkościami, które wcześniej przygotowali.

          Wychowankowie zapowiadani przez Inez oraz Jakuba mówili o zmienności ludzkiej natury, o tym że człowiek raz wybiera dobro, innym razem jest skłonny popełnić zło. Kłamiemy i mówimy prawdę, nie jesteśmy jednoznaczni i szablonowi. Różnimy się od siebie, nie jesteśmy tacy sami – identyczni. Podsumowując słowami ks. Jana Twardowskiego “Bo w  życiu najważniejsze jest samo życie. A zaraz potem miłość … “

          Wieczorek upłynął w ciepłej i serdecznej atmosferze. Obecni ze skupieniem słuchali prezentacji koleżanek i kolegów, gromkim brawami dziękowali zza ich wykonanie.

tekst: Jolanta Dymnicka