Zalecenia

Listen to this article

Plakat informacyjny

Drodzy rodzice prosimy, aby do Ośrodka wracali tylko wychowankowie bez objawów przeziębienia jak wyżej. 
Wychowankowie, którzy przyjadą z takimi objawami zostaną odesłani do domu w celu konsultacji lekarskiej.
Jolanta Omyla
Dyrektor MOS