Komunikat

Listen to this article

Rysunek – Witaj szkoło

Komunikat na 1 września 2021r.
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu informuje, że zgodnie z obowiązującymi procedurami, dla zapewnienia bezpieczeństwa, do budynków Ośrodka, razem z przyjmowanym wychowankiem, może wejść tylko jeden rodzic/opiekun prawny. Wszyscy wchodzący do Ośrodka zobowiązani są mieć założone na twarz maseczki. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce. Podczas pobytu w Ośrodku należy zachować dystans społeczny.
Jolanta Omyła
Dyrektor MOS im. UNICEF w Walimiu