Komunikat

Listen to this article

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, ustala dni 04.01.2022r. oraz 05.01.2022r. jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.