GRANT NA ZAJĘCIA

Listen to this article

Od lewej: Piotr Wojtyczka – Prezes Zarządu INVEST-Park, Jolanta Omyła – Dyrektor MOS, Renata Wierzbicka – Prezes Zarządu PTOP oddz. w Wałbrzychu, Ireneusz Zyska – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

6 października 2023r. podczas uroczystości zorganizowanej przez Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, dyrektor MOS im. UNICEF Jolanta Omyła odebrała symboliczny czek na zakup pomocy do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dla wychowanków Ośrodka.