NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Listen to this article

W kwietniu otrzymaliśmy informację, że nasza Szkoła Podstawowa otrzymała dotację w kwocie 3000zł z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, które wykorzystamy na podniesienie efektywności działania naszej biblioteki. 

B A R D Z O    D Z I Ę K U J E M Y