S.O.S dla Ziemi

Listen to this article

S.O.S dla Ziemi

    

S.O.S dla Ziemi
Impreza pod tym hasłem odbyła się w naszej placówce 18.05.2018r. z okazji Dnia Ziemi. Składała się z trzech części:
1. Prezentacja przez grupy wychowawcze haseł ekologicznych. Wybór odbył się wcześniej drogą losowania, wynik był następujący: 
* BRUDNA GLEBA CHLEBA NIE DA! – grupa II
* POWIETRZEM ŻYJEMY, BEZ NIEGO ZGINIEMY! – grupa III 
* GDY ZNISZCZYMY LAS, NIE BĘDZIE NAS! – grupa I
* MIEJ SERCE DLA PRZYRODY, NIE ZANIECZYSZCZAJ WODY! – grupa IV


Zadaniem każdej grupy było wspólne przygotowanie prezentacji hasła, obejmującej działania człowieka niszczące środowisko (powietrze, wodę, glebę i lasy) oraz takie, które je chronią. Prezentacje miały różną formę: transparentów, plakatów, afiszy, rysunków. Przygotowania ich wymagały od grup umiejętności współpracy i kreatywności. Dawały wychowankom możliwość zaprezentowania swoich zdolności plastycznych.
Przedstawiciele każdej grupy omówili kolejno problematykę przygotowanych prezentacji. Po zakończeniu poszczególnych wypowiedzi każdy wychowanek miał możliwość zabrania głosu i wypowiedzenia się na dany temat, dopowiedzenia czegoś.
Tę część imprezy zakończyła deklamacja wierszy o tematyce ekologicznej przygotowana przez grupę III.
2.Quiz ekologiczny, w którym znalazły się 24 pytania, krzyżówka i rozsypanki wyrazowe (należało z nich ułożyć hasła). Każda grupa wytypowała 3-osobową drużynę, która miała pół godziny na rozwiązanie zadań. Można było zdobyć maksymalnie 28 punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, zwyciężała drużyna, która ukończyła konkurencję jako pierwsza. 
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – 25 punktów – grupa I
II miejsce – 25 punktów – grupa III
III miejsce – 24 punkty – grupa IV
IV miejsce – 21 punktów – grupa II.
Wszystkim drużynom najwięcej trudności sprawiło ułożenie haseł ekologicznych 
z rozsypanek. 
3. Przygotowanie przez każdą grupę kartki z życzeniami dla Ziemi z okazji jej święta. To zadanie wykonała grupa III i IV. Obie wykazały się kreatywnością: grupa IV w wykonaniu szaty graficznej, a grupa III w treści życzeń.
Wychowankowie wykazali się znaczną wiedzą dotyczącą zagrożeń dla środowiska, które niesie współczesna cywilizacja oraz świadomością, w jaki sposób mogą przyczynić się do ratowania Ziemi. Pokazali, też, że potrafią współpracować, rywalizować i być kreatywnymi.