TURNIEJ ROWEROWY

Listen to this article

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 27 maja 2019 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu odbyły się szóste szkolne zawody rowerowe pod hasłem „Rowerem przez życie”. Impreza była sprawdzianem dla naszych uczniów z techniki jazdy na rowerze, z przepisów ruchu drogowego, sposobów udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, umiejętności posługiwania się mapą oraz higienicznym i zgodnym z zasadami zdrowego żywienia przygotowaniem posiłku na wycieczkę. Punktualnie o godzinie 15:00 trzydzieści osiemwychowanek i wychowanków po podzieleniu na zespoły rozpoczęło rywalizacje w siedmiu konkurencjach: 
1. Rowerowy tor przeszkód
2. Sprawdzian kondycyjny na rowerku stacjonarnym
3. Umiejętność odczytywania mapy
4. Naprawa roweru poprzez wymianę koła 
5. Testu na kartę rowerowa online
6. Przygotowanie kanapki na wycieczkę rowerową.
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Wychowankowie zostali podzieleni na zespoły i samodzielnie bardzo sprawnie poruszali się między stacjami. Zawody przebiegły w dobrym tempie wszyscy uczestnicy byli zadowoleni i niecierpliwie oczekiwali wyników
W tym roku po raz kolejny kilkoro wychowanków uzyskało możliwość otrzymania Karty Rowerowej. Młodzież zacięcie walczyła na boisku szkolnym gdzie musieli przejechać tor z przeszkodami. Również rywalizacja na wirtualnym torze rowerowym wzbudzała u rywalizujących wiele emocji. W dniu 3.06 2019 roku na apelu szkolnym w obecności pani Dyrektor MOS Walim przedstawiliśmy wyniki konkursu. Najlepszy wynik osiągnął Kacper z III klasy gimnazjum. Drugie miejsce uzyskała Julia z I BS I st a trzecie miejsce przydało Patrykowi z II BS I st. 
Uczniowie zajmujący pierwsze miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe