Bezpieczna Szkoła: Ochrona obiektów szkolnych-podstawowe zasady ewakuacji

Listen to this article

   

W ramach programu „Bezpieczna Szkoła” w MOS w Walimiu odbyły się zajęcia, pod hasłem „Ochrona obiektów szkolnych-podstawowe zasady ewakuacji”. Na zajęciach z bhp i techniki dzieci poznały wiadomości i umiejętności, jak należy zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Poznawały środki gaśnicze ich wykorzystanie, zasady stosowania, zachowanie się w trakcie pożaru lub innej sytuacji kryzysowej, sposób ostrzegania osób znajdujących się w ośrodku i ewakuacji wszystkich osób z miejsca zagrożenia. Podsumowaniem zajęć była próbna ewakuacja budynku szkoły. Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie i mimo zimowych warunków przyniosła oczekiwane efekty.