Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć

Listen to this article

W związku z faktem, iż jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20 była profilaktyka uzależnień, podjęliśmy w naszej placówce szereg działań dotyczących tego tematu. Jednym z nich była realizacja  w dniu 05.03.2020r. programu profilaktycznego „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”, który przygotował i poprowadził certyfikowany instruktora terapii uzależnień pan Aleksander Krzysztof Matusiak.

Realizacja programu miała charakter warsztatowy. Celem zajęć była promocja zdrowego stylu życia oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia zachowań ryzykownych wśród naszych podopiecznych. Podczas spotkania Pan Krzysztof zapoznał wychowanków ze skutkami zażywania substancji psychoaktywnych. Pokazał również mechanizm uzależnienia           i zwrócił szczególną uwagę na rolę umiejętności społecznych i psychologicznych wpływających na zmniejszenie ryzyka sięgnięcia po substancje psychoaktywne. Podczas spotkania poruszona została również tematyka dotycząca cyberprzemocy i uzależnienia od Internetu i urządzeń multimedialnych.

 

Katarzyna Behot