Dajemy szansę – włączamy myślenie – Integrujemy społecznie

Listen to this article

W dniu 09 marca 2018r. Pani Dyrektor placówki  podpisała w Wojewódzkim Dolnośląskim Urzędzie Pracy we Wrocławiu  umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie ,  „Dajemy szansę – włączamy  myślenie – Integrujemy   społecznie”  który rusza z dniem 01.04.2018r. i będzie trwał do 30.06.2019r.  będzie uczestniczyło 14 wychowanków MOS w Walimiu.

W ramach projektu prowadzone będą:

– Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,

– Treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

– Zajęcia o charakterze terapeutycznym,

– Doradztwo zawodowe,

Biuro projektu znajduje się w budynku szkoły, pokój nr 9.

 

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI

 

16 kwietnia br. w naszej placówce rozpoczęły się pierwsze treningi z realizowanego projektu DAJEMY SZANSĘ – WŁĄCZAMY MYŚLENIE – INTEGRUJEMY SPOŁECZNIE realizowanego dzięki Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu a dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Młodzież niezwykle chętnie brała w nich udział, dopytywała trenerów o termin następnych zajęć.Na zdjęciach uczestnicy projektu podczas treningów poradnictwa psychologicznego, hortitoterapii, arteterapii, treningu alternatywnego spędzania wolnego czasu oraz zajęć wolontariatu.