II TURNIEJ ROWEROWY “Rowerem przez życie”

Listen to this article

Dnia 13 maja 2015 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu odbyły się drugie szkolne zawody rowerowe pod hasłem „Rowerem przez życie”. Impreza była sprawdzianem dla naszych uczniów z techniki jazdy na rowerze, z przepisów ruchu drogowego oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Punktualnie o godzinie 15:00 29 wychowanek i wychowanków po podzieleniu na  zespoły rozpoczęło rywalizacje w siedmiu konkurencjach:

  1. Rowerowy tor przeszkód
  2. Sprawdzian kondycyjny na rowerku stacjonarnym
  3. Udzielanie pierwszej pomocy
  4. Naprawa roweru poprzez wymianę koła
  5. Testu na kartę rowerowa online
  6. Jazda na wirtualnym rowerze
  7. Przygotowanie kanapki na wycieczkę rowerową.

Wychowankowie samodzielnie i co należy zauważyć bardzo sprawnie poruszali się między stacjami. Na każdym stanowisku młodzież starała się osiągnąć jak najlepsze wyniki. W porównaniu do ubiegłego roku dodaliśmy konkurencje polegającą na przygotowaniu według zasad żywienia kanapki na wycieczkę. Jak można było zauważyć ta konkurencja przyniosła dużo radości i satysfakcji. Również rywalizacja na wirtualnym torze rowerowym wzbudzała u rywalizujących wiele emocji. Z racji braku możliwości podania wyników po ukończeniu wszystkich konkurencji z powodu konieczności przeliczania punktacji wszyscy biorący udział  na zakończenie otrzymali słodki poczęstunek. W dniu 18.05 2015 roku na apelu szkolnym w obecności pani Dyrektor ZPR Walim przedstawiliśmy wyniki konkursu. Najlepszy wynik osiągnął Błażej Szwarc 114 pkt. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła Patrycja Sosnowska 110 pkt., drugie miejsce Basia Czajkowska 107 pkt. a trzecie miejsce wywalczyła Ania Sienkiewicz 106 pkt. Uczniowie zajmujący trzy pierwsze miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz słodycze.

tekst: Piotr Samoraj