Nie zmarnuj swojego życia

Listen to this article

Plakat

W roku szkolnym 2021/22 w naszym Ośrodku realizowaliśmy program o charakterze profilaktycznym „Nie zmarnuj swojego życia”. W programie uczestniczyli uczniowi szkoły branżowej. Podczas zajęć poruszaliśmy tematy związane z uzależnieniami(alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e- uzależnienie) oraz szereg tematów związanych z poczuciem własnej wartości oraz stawianiu granic. Realizacji programu towarzyszyła muzyka hip- Hopowa Bęsia i DJ Yonasa.