Próbna ewakuacja szkoły

Listen to this article

Wychowankowie na zajęciach techniki i bhp w szkole omawiali zasady ewakuacji w razie sytuacji kryzysowej. Zostali poinformowani o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w razie wystąpienia takiej sytuacji. Omówiłem  w sposób czytelny sygnalizacje, jaka może oznajmiać szybka i sprawną ewakuacje. Podano wychowankom miejsce gdzie wszyscy muszą dotrzeć, aby dokonać przeliczenia wychowanków. Informacje te były przekazywane zarówno gdyby zaistniała konieczność ewakuacji z budynku szkolnego jak i budynku internatu.

            Po przeprowadzonych zajęciach teoretycznych przeprowadzono próbny alarm ewakuacyjny w dniu 11.09.2018 roku w trakcie gdy uczniowie mieli zajęcia edukacyjne. Młodzież i nauczyciele w sposób bardzo sprawny opuścili budynek szkoły. Na miejscu ewakuacji nauczyciel techniki Piotr Samoraj przeprowadził podsumowanie całej akcji jeszcze raz przypominając o podstawowych zasadach, na które musimy uważać podczas realnego zagrożenia. Cała akcja osiągnęła zamierzony cel zaznajomienia wychowanków i pracowników z zasadami ewakuacji w sytuacji kryzysowej