Recepta na zdrowie

Listen to this article

Logo projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.2021 r. Odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli z całej Polski (w tym naszej szkoły) w ramach projektu “Recepta na zdrowie”.Jest to projekt wykorzystujący możliwości platformy eTwinning – międzynarodowej platformy zrzeszającej uczniów i nauczycieli. Projekt ma na celu zwiększyć wśród dzieci świadomość dotyczącą wagi zdrowego stylu życia. Temat ten daje okazje do wielu ciekawych działań. Uczniowie będą przyswajać nową wiedzę w przyjaznej atmosferze i w atrakcyjny dla nich sposób. Dzięki projektowi uczniowie naszej szkoły będą aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się oraz wykorzystywać nowoczesne technologie. Swoimi osiągnięciami podzielą się ze swoimi przyjaciółmi i rodziną poprzez publikację efektów na stronie szkoły, stronie fb szkolnego, fb projektu. Praca będzie odbywała się na Twinspace, które będzie dostępne dla wszystkich uczniów projektu.Rezultatem końcowym naszego projektu będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie szeroko rozumianej dbałości o zdrowie.