Rekrutacja

Listen to this article
Zaproszenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu serdecznie zaprasza do nauki w roku szkolnym 2020/2021 uczniów klasy VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej oraz I i II Branżowej Szkoły I Stopnia      w zawodzie kucharz.
 
 
Przebywającym w placówce wychowankom proponujemy szereg zajęć terapeutycznych.
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom przyjętej młodzieży po złożeniu wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych umożliwiamy skrócenie cyklu edukacyjnego w szkole branżowej do dwóch lat co pozwala na zdobycie wykształcenia w krótszym czasie i podjęcie pracy zarobkowej. Praktyka zawodowa odbywa się w renomowanych lokalach gastronomicznych, do których dowozimy uczniów własnym transportem.
 
Zapraszam do zapoznania się z folderami w załącznikach, stroną Ośrodka zpr.edu.pl oraz Facebook jak również kontaktu telefonicznego pod nr 74 845 75 13.
 
Pozdrawiam serdecznie
Jolanta Omyła
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu
 
O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.