ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI- „Co ty możesz zrobić dla Ziemi?”

Listen to this article

Impreza pod  hasłem „Co ty możesz zrobić dla Ziemi?” odbyła się w naszej placówce 14.05.2019r.
Tydzień wcześniej przedstawiciele grup wylosowali tematykę prezentacji, wyniki losowania były następujące:
– GRUPA I – POWIETRZE
– GRUPA II – WODA
– GRUPA III – GLEBA
– GRUPA IV – LASY
            Zadaniem każdej grupy było wspólne przygotowanie prezentacji, obejmującej działania człowieka niszczące środowisko (powietrze, wodę, glebę i lasy) oraz takie, które je chronią. Prezentacje mogły mieć różną formę: transparentów, plakatów, afiszy, rysunków. Przygotowania ich wymagały od grup umiejętności współpracy i kreatywności. Dawały wychowankom możliwość zaprezentowania swoich zdolności plastycznych.
            Cała społeczność internatu spotkała się w stołówce. Wstępem do imprezy był krótki program artystyczny, na który złożyły się wiersze o tematyce ekologicznej i przyrodniczej oraz informacje przybliżające problem zagrożeń dla Ziemi i skutków jej degradacji.
            W drugiej części przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali kolejno wykonane plakaty i omówili zilustrowaną problematykę. Plakaty miały różną formę, grupa I na jednej stronie zamieściła działania, które niszczą Ziemię, a na drugiej te, które ją ratują, pozostałe grupy zilustrowały problem na jednej stronie, dzieląc powierzchnię na pół. Najciekawszy plakat wykonała grupa II i ona została zwycięzcą.
            Wychowankowie wykazali się znaczną wiedzą dotyczącą zagrożeń dla środowiska, które niesie współczesna cywilizacja oraz świadomością, w jaki sposób mogą przyczynić się do ratowania Ziemi. Pokazali, też, że potrafią współpracować i być kreatywnymi.