Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

   3 września o godz. 9.00 zebrali się wszyscy uczniowie oraz nauczyciele, aby wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny. Apel poprowadzili Monika Pazoła i Paweł Kochanowski, którzy w imieniu samorządu życzyli wszystkim kolegom wielu sukcesów, a nauczycielom i wychowawcom cierpliwości. Następnie dyrektor – p. Ewa Bucholc poinformowała że z dniem 1 września placówka funkcjonuje pod nową nazwą  -Zespół  Placówek Resocjalizacyjnych, w której skład wchodzą: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF z gimnazjum  oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z gimnazjum i zasadniczą szkołą zawodową. Przedstawiła również wychowawców poszczególnych klas i grup. Na zakończenie  życzyła wszystkim owocnej pracy i wielu sukcesów.