Nowi wśród nas :)

          14 października w naszym ośrodku odbyło się przyjęcie nowych uczniów w poczet wychowanków placówki.

           Z tej okazji musieli oni zmierzyć się z zadaniami i konkurencjami sportowymi, które miały potwierdzić, że są godni nosić imię: „wychowanka naszej placówki.” W zmaganiach pomagali im ci, którzy są z nami, co najmniej od ubiegłego roku.  Była dobra zabawa i dużo śmiechu. Powstała m.in. nowa konkurencja sportowa „rzut pyskiem”.

          W Jury zasiedli: p. Ewa Bucholc, p. Marlena Wolf, p. Barbara Kocoń – Malinowska oraz p. Andrzej Jagodziński. Na zakończenie odbyło się ślubowanie i pasowanie historycznym cyrklem.

Tekst: Nikola Ruda