Wyboru do Samorządu Wychowanków

Dnia 23 września odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Wychowanków, nad których przebiegiem czuwała, powołana przez opiekuna samorządu p. Mariolę Wardak , komisja skrutacyjna w składzie: Anita Gustaw, Sylwia Kaczmarek, Kinga Świtała, Izabela Jaśków i Klaudia Kopankiewicz. Po przeliczeniu oddanych głosów komisja stwierdziła, że przewodniczącym Samorządu Wychowanków został Adrian Chorągwicki,  przewodniczącym sekcji gospodarczej Alexander Spisz, przewodniczącym sekcji dekoratorskiej Patryk Faron, przewodniczącą sekcji porządkowej Karolina Masiowska, przewodniczącą sekcji informacyjnej Klaudia Kopankiewicz i przewodniczącą sekcji kulturalno – oświatowej Kinga Świtała.