W ramach realizowanego projektu RUWNAJ ogłaszamy nabór na wolne stanowiska!!!!!

Listen to this article

Informuję, że przystępujemy do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą    „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Atrakcyjność  Językową – RUWNAJ”.

W związku z powyższym poszukujemy kandydatów na koordynatora projektu, obsługę księgową oraz specjalistę do spraw rozliczeń finansowych.

W ramach projektu  będziemy realizować następujące zajęcia:

 • Zajęcia kształtujące kompetencje językowe z wykorzystaniem nowoczesnych programów do nauki  j. niemieckiego – 2 grupy po 52 godz.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania;

– koło dziennikarskie – 2 grupy po 45 godz.

– koło plastyczne – 2 grupy po 45 godz.

– koło muzyczne – 2 grupy do 45 godz.

– koło teatralne – 2 grupy po 45 godz.

– koło fotograficzne – 2 grupy po 45 godz.

 

 • Zajęcia przygotowujące uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej

 

Projekt będzie trwał w okresie:  marzec 2014 – czerwiec 2015 z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

 

Osoby zainteresowane stanowiskiem koordynatora, obsługi księgowej, specjalisty  ds. rozliczeń finansowych powinny złożyć ofertę do sekretariatu ZPR w Walimiu  do dnia 20.02.2014 r. do   godz. 15.00 do Oferta powinna zawierać:

 • List motywacyjny
 • CV

 

 

Informuję, że przystępujemy do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Atrakcyjność Językową – RUWNAJ”.

W ramach projektu będziemy realizować następujące zajęcia:

 • Zajęcia kształtujące kompetencje językowe z wykorzystaniem nowoczesnych programów do nauki j. niemieckiego – 2 grupy po 52 godz.

 

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania;

– koło dziennikarskie – 2 grupy po 45 godz.

– koło plastyczne – 2 grupy po 45 godz.

– koło muzyczne – 2 grupy do 45 godz.

– koło teatralne – 2 grupy po 45 godz.

– koło fotograficzne – 2 grupy po 45 godz.

 

 • Zajęcia przygotowujące uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej

 

Projekt będzie trwał w okresie: marzec 2014 – czerwiec 2015 z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć powinny złożyć ofertę do sekretariatu ZPR w Walimiu do dnia 21.03.2014 r. do   godz. 15.00. Oferta powinna zawierać:

 

 • List motywacyjny
 • CV
 • Szczegółowy program realizacji zajęć